Rozpoczęcie roku szkolnego w Strzelczyskach

-a A+

Fot. Eugeniusz Sało

16/09/2014 13:25

Jubileusz szkoły w Strzelczyskach

W czwartek, 26 września, polska szkoła podstawowa w Strzelczyskach, polskiej wsi w obwodzie lwowskim, świętowała dziesięciolecie swojego istnienia. Szkoła działa od 2003 roku. Wybudowano ją z funduszy Senatu RP, przy udziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska". Obchody rozpoczęły się mszą św., sprawowaną w miejscowym kościele. Następnie w szkole odbyła się uroczysta akademia.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.