Rozpoczęcie roku szkolnego w Strzelczyskach

-a A+

Fot. Eugeniusz Sało

16/09/2014 13:25

Jubileusz szkoły w Strzelczyskach

W czwartek, 26 września, polska szkoła podstawowa w Strzelczyskach, polskiej wsi w obwodzie lwowskim, świętowała dziesięciolecie swojego istnienia. Szkoła działa od 2003 roku. Wybudowano ją z funduszy Senatu RP, przy udziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska". Obchody rozpoczęły się mszą św., sprawowaną w miejscowym kościele. Następnie w szkole odbyła się uroczysta akademia.

23/02/2017 15:03

Mieszkańcy polskiej wsi Strzelczyska apelują o pomoc w remoncie drogi

Polska wieś Strzelczyska w obwodzie lwowskim słynie z tego, że prawie wszyscy mieszkańcy to Polacy. Jest tam kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz zbudowana z funduszy Senatu RP, nowa szkoła średnia z polskim językiem nauczania. Ale już wiele lat jest problem z drogą, której tak naprawdę tam nie ma.

04/09/2017 20:10

Dożynki 2017 w Strzelczyskach

W pierwszą niedzielę września w położonej koło Mościsk polskiej wsi Strzelczyska obchodzono dożynki.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.