XVI Rajd Katyński w Hucie Pieniackiej

-a A+

Wieczorem 23 sierpnia Międzynarodowy Rajd Katyński dotarł do Huty Pieniackiej.

Polowej mszy św. przewodniczył ks. Dariusz Stańczyk, komandor i kapelan Rajdu. W koncelebrze był też ks. Anatol Szpak z Brodów. O tragedii Huty Pieniackiej opowiedział ocalały z masakry w tej polskiej wsi Franciszek Bąkowski. Polscy motocykliści spotkali się z przybyłymi z Polski członkami Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Obecna była konsul RP we Lwowie Beata Skorek.

Fot. Konstanty Czawaga

01/01/1970 01:00

16/09/2014 09:03

Prawdziwy gest pojednania

25 sierpnia bieżącego roku grekokatolicka wspólnota pobliskiej wsi Hołubica przekazała na ręce ocalałych z zagłady mieszkańców i ich potomków, prawdziwą relikwię, monstrancję z nieistniejącego już kościoła parafialnego w Hucie Pieniackiej pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli.

16/09/2014 09:08

Ostatecznie dobro zawsze zwycięża

Po 69 latach ocaleni mieszkańcy polskiej wsi Huta Pieniackiej koło Brodów znów będą modlić się przed monstrancją z ich rodzinnego kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli. Monstrancję 25 sierpnia br. przekazali grekokatolicy z sąsiedniej, ukraińskiej wsi Hołubica, od teraz będzie przechowywana w kaplicy ojców franciszkanów we Wschowie w województwie lubuskim. Uroczyste przekazanie odbyło się dzięki zaangażowaniu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.