05/10/2016 20:58

Konferencja naukowa o międzywojennym Stanisławowie

W Iwano-Frankiwsku odbyła się konferencja poświęcona miastu Stanisławów w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W sali ratusza miejskiego zebrali się historycy i krajoznawcy z różnych ośrodków akademickich z Polski i Ukrainy. Była to pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona temu miastu.

07/09/2016 11:13

Spotkania Dunajowskie – 2016

Temat „Antropologia – nadzieje i zagrożenia dla człowieka w czasach współczesnych” zgromadził duchowieństwo, naukowców, działaczy kultury, artystów z Polski i Ukrainy, którzy uczestniczyli w dorocznych Spotkaniach Dunajowskich.

30/08/2016 17:25

Barwy lwowskiego Festiwalu „Etnowyr”

W dniach 24–28 sierpnia na Rynku oraz na placu przed dawnym kościołem Dominikanów we Lwowie wirował Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Etnowyr”.

23/07/2016 11:31

II Bukowiński Festiwal Nauki w Jastrowiu

W dniach 22–25 czerwca odbył się II Bukowiński Festiwal Nauki. Na Bukowiński Festiwal Nauki składają się cykle działań: wykłady otwarte, dyskusyjny klub filmowy, wystawa. Pomysł i realizacja: dr hab. Helena Krasowska, prof. PAN, dr Magdalena Pokrzyńska.

09/07/2016 11:31

W 130. rocznicę Polskiego Towarzystwa Historycznego

Na kolejne Spotkanie Ossolińskie, które odbyło się już po raz sześćdziesiąty, zaproszono profesora Krzysztofa Mikulskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego (PTH). Prelegent wystąpił z referatem, w którym przedstawił bilans dokonań i wyzwania na przyszłość PTH w 130. rocznicę jego powstania.

08/07/2016 11:27

Jarosław Gowin wygłosił prelekcję podczas Spotkań Ossolińskich we Lwowie

Na pozaplanowym 61. Spotkaniu Ossolińskim dr Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Rządu RP, wygłosił referat o problemach i wezwaniach, jakie stoją przed polską nauką i szkolnictwem wyższym. Było to już ostatnie Spotkanie, które zamknęło okres zimowo-wiosenny, i teraz do września nastąpi przerwa wakacyjna.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.