21/12/2016 16:12

Marcin Rey we Lwowie

W gmachu uniwersytetu Iwana Franki odbyło się spotkanie z Marcinem Reyem, założycielem strony Rosyjska V Kolumna w Polsce. Rey przedstawił zebranym polskie doświadczenia w walce z rosyjską informacyjną agresją.

15/12/2016 14:14

„Druga jesień” po raz piętnasty

Tegoroczny listopad jest już piętnastym z kolei, podczas którego w Drohobyczu ekumenicznie wspominany jest Bruno Schulz. W tym roku na miejscu jego tragicznej śmierci po raz pierwszy zabrzmiała modlitwa muzułmańska.

14/12/2016 14:06

Dni Lwowa w Radzyniu Podlaskim

W połowie listopada w Radzyniu Podlaskim po raz pierwszy odbyły się Dni Lwowa zorganizowane przez burmistrza miasta, Fundację Dziedzictwo Kresowe oraz miejscowe Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich.

14/12/2016 14:00

Dni Lwowa w Warszawie

„Dostojni goście, rodacy, lwowianie, mieszkańcy Warszawy i goście stolicy. Rozpoczynamy uroczyste obchody Dni Lwowa. Zebraliśmy się dziś przy Grobie Nieznanego Żołnierza aby w tym ważnym dla każdego Polaka miejscu złożyć hołd bohaterskim Obrońcom Lwowa, którzy w 1918 roku oddali życie za Ojczyznę” – tymi słowami rozpoczęły się XXIV obchody Dni Lwowa w Warszawie organizowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – oddział stołeczny i Fundację Dziedzictwo Kresowe.

14/12/2016 13:07

V edycja konkursu „Indeks imienia Mariusza Kazany”

Piąta z kolei edycja konkursu „Indeks imienia Mariusza Kazany” odbyła się we lwowskiej galerii Garry Bowmana. Celem konkursu jest wyłonienie utalentowanych artystów grafików pośród adeptów Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

08/12/2016 11:54

Tydzień Kultury Polskiej w Kołomyi

Prezentacją książki Natalii Tarkowskiej „Lecznica narodu. Kulturotwórcza rola Zakładu Przyrodoleczniczego doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu (1893-1939)” 6 grudnia w Centrum Sztuki „Switowyd” w Kołomyi rozpoczęto Tydzień Kultury Polskiej. Organizatorem wydarzenia był Klub Galicyjski.

25/11/2016 21:36

Spotkanie Ossolińskie z Adamem Myjakiem

Kolejne Spotkanie Ossolińskie odbyło się z udziałem prof. Adama Myjaka, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, znanego współczesnego rzeźbiarza polskiego.

22/11/2016 16:59

Polska dokształca elitę Ukrainy

W dniach 18-19 listopada w hotelu „Dnister” oraz na Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie odbyła się X Ogólnoukraińska Konferencja absolwentów polskich programów stypendialnych.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.