04/03/2018 11:39

Collegium Carpaticum już w 2018

Na 20. konferencji „Europa Karpat” nie zabrakło też kadry naukowej, zwłaszcza z uczelni wyższych z sąsiednich krajów.

30/01/2018 14:33

Fantastyczny lwowski profesor Rudolf Weigl

Na LXXIV Spotkanie Ossolińskie zawitał do Lwowa Mariusz Urbanek, dziennikarz, publicysta, popularyzator historii polskiej nauki i kultury, pracownik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

26/01/2018 07:57

Nowatorskie badania drohobyckiej polonistki

Niewielu jest w Drohobyczu nauczycieli szkolnych, którzy zajmują się badaniami naukowymi i mają stopnie naukowe. Chyba około dziesięciu. W tych dniach na Uniwersytecie Czerniowieckim pracę naukową z teorii literatury obroniła nauczycielka z Drohobycza Wira Romanyszyn.

01/01/2018 19:00

Konferencja w Wilnie poświęcona Piłsudskiemu?

To możliwe. W stolicy Litwy w ratuszu miejskim, a więc w przestrzeni publicznej, odbyła się konferencja „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Piłsudskim”. Dwudniowa sesja zebrała najlepszych historyków z Polski i Litwy. Profesor Andrzej Nowak ten fakt nazwał przełomem.

24/12/2017 18:45

Muzea a wartości. Spotkanie z Zofią Gołubiew

Kolejne LXXIII Spotkanie Ossolińskie zgromadziło na sali im. Tatiany i Omeliana Antonowiczów w gmachu głównym lwowskiej Biblioteki im. W. Stefanyka (dawnego Ossolineum) znaczne grono muzealników, profesorów uniwersyteckich, miłośników sztuki – do Lwowa zawitała Zofia Anna Gołubiew – wybitna muzeolog, historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 2000-2015.

23/12/2017 18:39

Indeks imienia Mariusza Kazany po raz szósty

Konkurs „Indeks imienia Mariusza Kazany” zajął już swoje miejsce w kulturalnym i artystycznym życiu Lwowa, stał się też jednym ze znaczących punktów współpracy Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych z Akademiami w Warszawie i Krakowie. W 2017 roku odbyła się szósta edycja konkursu, tradycyjnie dopasowana do Dnia Niepodległości Polski.

21/12/2017 18:06

„Dębniacy” zagrali w Stanisławowie

16 grudnia w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) odbył się koncert kapeli ludowej „Dębniacy” z Dębna (województwo zachodniopomorskie), która zagrała utwory polskiego folkloru oraz kolędy. Następnego dnia kapela również wystąpiła w kościele pw. Chrystusa Króla.

13/12/2017 20:45

„Druga jesień” w Drohobyczu po raz szesnasty.

Jak co roku, 19 listopada na skrzyżowaniu dawnych ulic Czackiego i Mickiewicza w Drohobyczu – miejscu, gdzie w dalekim 1942 roku z ręki gestapowca przerwane zostało życie Brunona Schulza, zbierają się miłośnicy twórczości autora „Sklepów Cynamonowych”, aby oddać hołd jego pamięci, a także uczcić pamięć 265 Żydów – mieszkańców okupowanego miasta, którzy zginęli w tym dniu na jego ulicach. W tym roku do obchodów dołączył legendarny chór „Kairos” z Lublina.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.