19/05/2015 11:03

Maurycego Gottlieba poszukiwanie tożsamości

Od 13 lutego do 3 maja br. w Kamienicy Szołayskich, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, w Krakowie, prezentowano wystawę „W poszukiwaniu tożsamości”, przedstawiająca 46 obrazów oraz rysunków Maurycego Gottlieba, wybitnego polskiego malarza pochodzenia żydowskiego.

03/05/2015 19:27

Lwowska wiosna kulturalna

Taką nazwę właściwie powinien nosić cykl imprez kulturalnych, które odbywają się ostatnio we Lwowie.

03/05/2015 19:04

Fotografia Duchem natchniona

23 kwietnia br. w holu kurii metropolitalnej goście mogli podziwiać fotogramy lwowskiego fotografika Weroniki Kiernickiej pt. „Żyj z całych sił…”. Wystawę objął swoim patronatem metropolita lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki.

20/04/2015 21:20

Jerzy Giedroyć na Wołyniu

1 kwietnia 2015 roku w łuckiej Galerii Sztuk Pięknych Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy otwarto wystawę „Jerzy Giedroyć i jego sprawa. Dorobek biblioteki Kultury”.

10/01/2015 20:16

Muzeum Przyrodnicze. Czy odzyska zwiedzających?

Trwające 18 lat prace renowacyjne w Muzeum Przyrodniczym we Lwowie (dawne muzeum im. Dzieduszyckich) przyczyniły się do utraty prawie całego pokolenia zwiedzających. Długie lata remontu budynku przy ul. Teatralnej spowodowały, że turyści i część mieszkańców Lwowa zapomniała o nim.

12/12/2014 20:53

Mit Galicji

Mityczna kraina, marka, za pomocą której można sprzedać wszystko, czy spichlerz Austrii i miejsce naznaczone traumą Holocaustu.

04/11/2014 13:25

Wystawa ikon w Łucku

7 listopada 2014 roku o godz. 16 w „Galerii Sztuk Pięknych” w Łucku przy ul. Lesi Ukrainki 24azostanie otwarta wystawa ikon z międzynarodowych plenerów IV w Zamłyniu i VI w Nowicy (Polska).

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.