Górale Czadeccy na Bukowinie uczcili św. Jana Pawła II

-a A+

W 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża potomkowie Górali Czadeckich na Bukowinie zgromadzili się licznie w dwóch świątyniach pod wezwaniem św. Jana Pawła II – 21 października w Pojanie Mikuli po stronie rumuńskiej i 20 października w Piotrowcach Dolnych po stronie ukraińskiej.

Mszy św. odpustowej w kościele pw. św. Jana Pawła II w Piotrowcach Dolnych przewodniczył ks. Jan Czop CM, prowincjał Zgromadzenia księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, a procesji Eucharystycznej przewodniczył dziekan czerniowecki ks. Anatol Szpak. Na zakończenie uroczystości zostały uczczone relikwie, które swego czasu podczas konsekracji tych kościołów przekazali – w Pojanie Mikuli kardynał Stanisław Dziwisz, a Piotrowcach Dolnych – arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki.

Konstanty Czawaga

Fot. Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.