I Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość”

-a A+

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK i Fundacja Pamięci AK „Kresy RP” w hołdzie dla wszystkich osób, które przez dziesiątki lat działały na rzecz niepodległości Polski, podjęły inicjatywę organizacji I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość”.

Do udziału zaproszono chóry i zespoły kresowe z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Ukrainę reprezentowali: Polski Zespół Pieśni i Tańca „Lwowiacy” oraz chór z Borysławia „Borysławiacy”.

Festiwal odbył się 28–29 października. Prezentacja dorobku artystycznego uczestników odbywała się w dwóch etapach. Pierwszy etap – to występy w podwarszawskich ośrodkach kultury i parafiach, drugi – to gala finałowa na PGE Narodowym.

Zespoły z Ukrainy w pierwszym dniu festiwalu miały zaszczyt wystąpić w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim, w drugim zaś dniu czekał nas odpowiedzialny występ w gali finałowej na Stadionie Narodowym, po której PZPiT „Lwowiacy” został uhonorowany nagrodą za udział w festiwalu – wręczył ją nam marszałek senior Sejmu RP Kornel Morawiecki. Chór „Borysławiacy” nagrodę za udział otrzymał z rąk mjr. Stanisławy Kociełowicz, wiceprezes zarządu „Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej”.

I Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” odbył się mimo deszczowej pogody, wielu chętnych zebrało się, by obejrzeć występy wszystkich uczestników. Życzymy powodzenia w organizowaniu kolejnych edycji festiwalu.

Stanisław Durys
Tekst ukazał się w nr 21 (289) 17-29 listopada 2017

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.