Stanisławowska lekcja historii w kinie

-a A+

 

Tradycyjnie w ramach Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich odbyła się w Stanisławowie Lekcja historii w kinie.

Jest to program Instytutu Pamięci Narodowej nauki historii poprzez film, warsztaty i zabawy dla najmłodszych dzieci. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci i studenci Uniwersytetu Podkarpackiego.W kinie Lumière odbył się pokaz filmów w cyklu „Historia w ożywionych obrazach”. Są to krótkie formy filmowe, w których punktem wyjścia są obrazy Jana Matejki. Epizody z aktorami tworzą rozbudowane sceny z obrazu wielkiego malarza. Historycy komentują wydarzenia historyczne i opisują ich kontekst. Zaprezentowano filmy oparte o obrazy „Stańczyk na balu u królowej Bony, gdy wieść przychodzi o utracie Smoleńska”, „Unia Lubelska”, „Jan Sobieski pod Wiedniem”, „Carowie Szujscy na Sejmie Warszawskim”. W drugiej części pokazano film „Wyklęty” w reżyserii Konrada Łęckiego. Jest to historia Józefa Franczaka, pseudonim „Lalek”, „Laluś” ostatniego żołnierza wyklętego, który zginął w roku 1963. Wprowadzenie do filmów poprowadziła Edyta Gula z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Na seans zaproszono uczniów szkół nr 3 i 24 w Iwano-Frankiwsku i studentów polonistyki z Uniwersytetu Podkarpackiego.

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Edyta Gula i Ewa Dyngosz z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie prowadziły zajęcia, przybliżając w ciekawy sposób historię Polski najmłodszym uczniom i starszej młodzieży.

- Nasze warsztaty mają na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży, aby same chciały odkrywać i poznawać historię, żeby „złapały bakcyla historycznego” i nie bały się czytać, uczyć na temat historii Polski – powiedziała Ewa Dyngosz.

Tym razem dzieciaki dowiedziały się o niedźwiedzicy Baśce Murmańskiej. Na pytanie kim była Basia, dzieci odpowiadały, że była to biała polarna niedźwiedzica, która pomogła polskiemu wojsku w uzyskaniu Niepodległości. Podczas lekcji każdy zrobił sobie maskę niedźwiedzicy Basi. Dzieci były bardzo zadowolone z lekcji i mówili, że chciałyby uczestniczyć w takich zajęciach ponownie.

Starsza grupa omawiała książkę „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego o działalności Szarych Szeregów w czasie II wojny światowej. Lekcja historii w kinie odbyła się 13 października 2017 roku.

Wojciech Jankowski
Eugeniusz Sało


Fot. Eugeniusz Sało

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.