Noworoczny Bal Ormiański

-a A+

W Warszawie 21 stycznia odbył się V Noworoczny Bal Ormiański, zorganizowany przez Fundację Armenian Foundation wraz z Izbą Gospodarczą Polska – Armenia i Fundację Dziedzictwo Kresowe.

Patronat medialny nad imprezą objął Kurier Galicyjski. Swoją obecnością bal zaszczyciło wiele znakomitych osób, m.in.: ambasador Armenii w Polsce Edgar Ghazaryan z rodziną.

Historia Noworocznych Balów Ormiańskich sięga okresu przedwojennego, kiedy to odbywały się one we Lwowie i w Warszawie, skupiając środowiska ziemiańskie i inteligencję kresową. Dzięki współpracy organizacji pozarządowych ta tradycja jest kontynuowana. Tegoroczny bal był wyjątkowy z uwagi na przypadającą rocznicę 650-lecia decyzji króla Kazimierza Wielkiego, nadającej przywilej ormiańskiemu biskupowi Grzegorzowi na osiedlenie się w Polsce i wyznawanie swojej wiary. Maciej Bohosiewicz, prezes Fundacji Armenian Foundation, powiedział Kurierowi, że bardzo cieszy się z faktu, iż piękna przedwojenna tradycja organizowania Noworocznych Balów Ormiańskich jest kontynuowana i znajduje wielu nowych miłośników i sympatyków kultury ormiańskiej.

Atrakcją muzyczną wieczoru był występ zespołu „Musa – Ler”, który specjalnie na tą okazją przyjechał z Armenii. W rytmach muzyki ormiańskiej i polskiej goście bawili się do białego rana.

Anna Gordijewska
Tekst ukazał się w nr 2 (270) 31 stycznia – 13 lutego 2017

31/10/2007 17:02

Ocalmy przeszłość, zachowajmy przyszłość

Modlitwa ekumeniczna i wspólne sprzątanie na Cmentarzu Łyczakowskim

29/12/2007 15:36

Ks. Samuel Manugiewicz

Zapomniany przez wszystkich osiemdziesięciopięcioletni ociemniały starzec ks. Samuel Manugiewicz zmarł 24 grudnia 1956 roku w Kutach. Przy złożeniu jego zwłok w rodzinnym grobowcu w starej części cmentarza obecna była tylko nieliczna gromadka staruszek Ormianek i Polek.

02/06/2011 16:45

Długa droga w sprawie przeniesienia prochów abpa Józefa Teodorowicza na miejsce wiecznego spoczynku

Arcybiskup Józef Teofil Teodorowicz, metropolita lwowski obrządku ormiańskokatolickiego zmarł 4 grudnia 1938 roku o godz. 18.50 w 74 roku życia i w 52 roku kapłaństwa. Przez 36 lat pełnił funkcję metropolity lwowskiego.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.