Dni Edukacyjno-Teatralne w Łucku

-a A+

W Łucku – z inicjatywy Konsulatu RP – odbyły się Dni Edukacyjno-Teatralne (26-28 marca), które rozpoczęły cykl wydarzeń w ramach Roku Polskiego Teatru Publicznego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2015 Rokiem Polskiego Teatru Publicznego w 250. rocznicę powołania Teatru Narodowego, a tym samym ustanowienia w Polsce teatru publicznego. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2015 Rokiem Polskiego Teatru, w przekonaniu o jego wyjątkowej historii oraz roli, jaką odgrywa we współczesnym życiu naszego kraju” – napisano w uchwale sejmowej. Przypomniano, że powołanie Teatru Narodowego w 1765 roku stało się jednym z fundamentalnych wydarzeń ustanawiających system opieki państwa nad powszechnie dostępną kulturą. „Akt ten stał się zarazem niepodważalnym świadectwem udziału Polski w procesie kształtowania nowoczesnej, demokratycznej Europy”.

W ramach Dni Edukacyjno-Teatralnych odbyły się spotkania ze studentami Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki oraz członkami klubu „Mysteckyj Prostir”. Udział w spotkaniach wzięli goście z charkowskiego teatru „Arabeski”: Miśko Barbara – aktor i tłumacz dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza na język ukraiński (wokalista legendarnego zespołu „Mertwyj Piweń”) oraz reżyser Switłana Oleszko, która przebywa obecnie w Polsce w ramach stypendium „Gaude Polonia”. Dni zakończyła premiera „Matki” Witkacego.

(Fot. Elżbieta Zielińska)

W tym roku przypada także 130. rocznica urodzin znakomitego polskiego dramaturga, malarza i fotografa – Stanisława Ignacego Witkiewicza, znanego na całym świecie pod pseudonimem Witkacy, dlatego też o jego osobie i jego twórczości w czasie spotkań w uniwersytecie i w klubie opowiadała Switłana Oleszko, a fragmenty dramatów Witkacego odczytał Miśko Barbara, stwarzając tym samym teatr jednego aktora, co spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony uczestników spotkań.

Za niewątpliwy sukces należy uznać premierę dramatu „Matka” Witkacego, tym bardziej, że spektakl został przygotowany w ekspresowym tempie (zaledwie kilkunastu dni) przez łucki teatr „Harmyder” (www.garmyder.org) z udziałem Miśka Barbary, w reżyserii Rusłany Poryckiej.

Krzysztof Sawicki
Tekst ukazał się w nr 7 (227) za 17-27 kwietnia 2015

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.