28/12/2013 23:16

Koncert charytatywny zespołu „Istebna"


20 grudnia, w Iwano-Frankiwsku (d.Stanisławowie) odbył się koncert charytatywny polskiego zespołu „Istebna". Goście wystąpili dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach oraz dzieci niepełnosprawnych.

02/01/2013 16:53

„Lulajże Jezuniu”

Kolęda „Lulajże Jezuniu”, którą inspirował się Fryderyk Chopin w jednym ze swoich utworów i znał jeszcze z czasów gdy mieszkał w Warszawie, bardzo dobrze od dawna była także znana we Lwowie.

10/10/2012 17:31

Uczniowie Karola Mikulego. Cześć 1

Karol Mikuli przez 30 lat był dyrektorem konserwatorium muzycznego we Lwowie. Kultywował tradycje interpretacyjne utworów Fryderyka Chopina, dzięki czemu miasto to stało się ważnym ośrodkiem chopinowskim. Wśród uczniów Mikulego byli Maurycy Rosenthal, Raoul Koczalski, Aleksander Michałowski, Denis Siczyński i in.

09/10/2012 16:47

Uczniowie Karola Mikulego. Część 2

Karol Mikuli przez 30 lat był dyrektorem konserwatorium muzycznego we Lwowie. Kultywował tradycje interpretacyjne utworów Fryderyka Chopina, dzięki czemu miasto to stało się ważnym ośrodkiem chopinowskim. Wśród uczniów Mikulego byli Stanisław Niewiadomski, Mieczysław Sołtys, Władysław Wszelaczyński, Rudolf Schwarz, Franciszek Neuhauser i in.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.