20/05/2014 13:55

Kolberg na majowe nabożeństwo

W ramach Roku Kolberga w kolejnych numerach „Kuriera Galicyjskiego” prezentujemy pieśni wsi polskich Ziemi Lwowskiej i okolic, zebrane w XIX w. przez Oskara Kolberga. W maju, tradycyjnie kojarzonym z nabożeństwami maryjnymi, drukujemy zanotowaną przez Kolberga pieśń ze Zborowa koło Tarnopola ku czci Matki Bożej.

04/05/2014 12:58

Rok Oskara Kolberga. Kolbergowska majówka w Żytomierzu i Warszawie

Wszędzie śmiech, śpiew, ruch, swoboda i życie. Kwitną mlecze i bzy z narcyzami. Nadszedł maj. Kapele i orkiestry wykonują zamaszystego mazura, roznoszą się śpiewy i muzyka. Majówki muzyczne organizowano od XIX wieku po całym kraju. Oskar Kolberg odwiedzał zaprzyjaźnione miejscowości – poza ludowymi tradycjami zapisywał pieśni i melodie, przy których bawiła się szlachta.

20/04/2014 03:05

Wielkanoc z Kolbergiem

Barwne zwyczaje wielkanocne łączyły w sobie od najdawniejszych czasów tradycję ludową, dworską i mieszczańską. Spotkania rodzinne, malowanie jaj, wielkanocne orszaki, śmigusy, chodzenie z barankiem czy kurkiem dyngusowym… Staropolskie tradycje wielkanocne spisywał Oskar Kolberg w różnych częściach kraju.

14/04/2014 21:57

Na buczackim polu Kolberg zanotował…

Kontynuujemy naszą podróż śladami Oskara Kolberga (KG nr 4 i 5, 2014 rok). Przypominamy dorobek wybitnego polskiego folklorysty: zanotowane pieśni, tradycje, zwyczaje z naszych okolic i ziem położonych poza granicami Ziemi Lwowskiej. Podczas swoich podróży Oskar Kolberg zbierał folklor w polskich wioskach na pograniczu Ziemi Lwowskiej, Tarnopolskiej i Stanisławowskiej.

24/03/2014 08:24

Kolberg muzykuje, bawi, naucza

Od początku roku 2014 w całej Polsce odbywają się imprezy, które przypomną Polakom postać Oskara Kolberga. Wybitny polski etnograf i folklorysta, kronikarz kultury ludowej urodził się 200 lat temu.

03/02/2014 21:03

Przypadek rządzi… muzyką

Przypadek sprawił, że przed kilku laty na weselu Krzysztofa Lasonia, on i jego brat Stanisław, obydwaj absolwenci Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zagrali razem. Tak zrodził się pierwszy zespół – „Wałasi” z Beskidu Śląskiego.

03/01/2014 00:39

„Szymanowski Quartet i przyjaciele” we Lwowie

"Gratuluję serdecznie miastu Lwów nowego festiwalu. Stworzony przez wspaniałych muzyków, członków Kwartetu im. Karola Szymanowskiego, stanie się on inspiracją dla wielu wybitnych wykonawców. Takie wydarzenia są ważne nie tylko dla publiczności, ale są okazją do wymiany kulturalnej pomiędzy państwami i ludźmi".

30/12/2013 15:07

O staropolskiej kolędzie

Prezentujemy Czytelnikom obszerne fragmenty artykułu, jaki ukazał się w 1928 r. w warszawskim dwutygodniku „Ziemia”. Jest on autorstwa profesora Adolfa Chybińskiego (1880–1952), twórcy i kierownika Zakładu Muzykologii UJK we Lwowie, w którego pracy naukowej szczególne miejsce zajmowały wieloletnie badania nad muzyką staropolską.

28/12/2013 23:16

Koncert charytatywny zespołu „Istebna"


20 grudnia, w Iwano-Frankiwsku (d.Stanisławowie) odbył się koncert charytatywny polskiego zespołu „Istebna". Goście wystąpili dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach oraz dzieci niepełnosprawnych.

02/01/2013 16:53

„Lulajże Jezuniu”

Kolęda „Lulajże Jezuniu”, którą inspirował się Fryderyk Chopin w jednym ze swoich utworów i znał jeszcze z czasów gdy mieszkał w Warszawie, bardzo dobrze od dawna była także znana we Lwowie.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.