23/06/2015 10:07

TARAKA wśród Polaków na Ukrainie

W ramach trasy koncertowej po Zachodniej Ukrainie polsko-ukraiński zespół „Taraka” zagrał koncerty w Drohobyczu, Samborze, Stryju, Mościskach, Lwowie oraz Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

18/04/2015 16:17

Chór Echo – śpiewem zagrzewa serca

Lwowiacy, nie tylko we Lwowie, znają ten chór wspaniale. Przez te ponad 25 lat swego istnienia przemierzył chyba wszystkie większe miasta w Polsce. Przy wykonaniu lwowskich piosenek chórowi wtóruje cała sala. A zaczynało się to tak…

16/11/2014 21:04

Koncerty fortepianowe na Festiwalu Odkrywamy Paderewskiego

W filharmonii w Iwano-Frankiwsku wystąpili dwaj pianiści z Krakowa – Paweł Albiński i Stefan Łabanowski. Zaprezentowali dość różnorodny repertuar, na który składały się utwory Oskara Kolberga, Fryderyka Chopina oraz kompozytorów działających w pierwszej połowie XX w. na Kubie i Ameryce Południowej – Ernesta Lecuony, Heitora Villa-Lobosa.

16/11/2014 20:52

Ignacy Paderewski we Lwowie

Ignacy Jan Paderewski – polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy i polityk urodził się 6 listopada 1860 roku we wsi Kuryłówka na Podolu.

05/09/2014 18:26

Z Zadwórza za Niemen

W ramach Roku Kolberga w kolejnych numerach „Kuriera Galicyjskiego” prezentujemy pieśni z wsi polskich Ziemi Lwowskiej, zebrane w XIX w. przez  Oskara Kolberga (1814–1890).

21/07/2014 09:47

Festiwal muzyki żydowskiej we Lwowie

Wraz z pierwszym dniem lipca rozpoczął się we Lwowie VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Żydowskiej „LvivKlezFest” i trwał do 13 lipca. Został organizowany przez Ogólnoukraińską Żydowską Fundację Charytatywną (OŻFCh) „Hesed-Arieh” (Хесед-Ар'є), Międzynarodową organizację społeczną Centrum „Joint” oraz Holding emocji !FEST.

30/06/2014 13:51

Kobziarz po polsku

Trwa rok Tarasa Szewczenki. Do całego cyklu imprez dołączyła prezentacja przekładu na język polski zbioru poezji poety – „Kobziarz” – z ilustracjami Mykoły Storożenki Ten najbardziej znany tom poezji był wielokrotnie tłumaczony na język polski zarówno w całości, jak i we fragmentach. Na nowe wydanie złożyły się przekłady różnych autorów dokonane w różnych okresach. Wyboru dokonał Roman Łubkiwski, poeta, laureat Nagrody im. Szewczenki. Ksiażka została wydana w wydawnictwie „Swit” w ramach programu rządowego „Ksiażka na Ukrainie”.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.