06/07/2014 12:26

Atlas polskiej obecności za granicą

„Atlas polskiej obecności za granicą” to publikacja MSZ, która poprzez mapy i krótkie teksty prezentuje obecność polskiej emigracji na świecie.

14/06/2014 19:56

Spotkania z poetą

„Lecz to, co budzi najgłębsze zdumienie: są pałace ukryte z gestów – słów – myśli – ulotne budowle: najpiękniejsze” – to jedna z moich ulubionych metafor, odkryta we współczesnej poezji. Jej autor Mariusz Olbromski, umieścił ją w wierszu „Tajemniczy pałac'', pochodzącym ze zbioru „W poszukiwaniu zagubionych miejsc”. Olbromski na początku maja gościł na ziemi lubuskiej, przywożąc ze sobą właśnie takie „budowle”. Przyjechał na zaproszenie towarzystw kresowych, działających w Zielonej Górze, Żarach i Świebodzinie.

14/06/2014 17:36

Wira Meniok: moją misją jest promocja Schulza na Ukrainie

Od 26 kwietnia do 30 maja w Drohobyczu odbywał się VI Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza. Na otwarcie Festiwalu mimo obaw organizatorów przybyła liczna grupa gości. Miłośników twórczości Schulza powitał ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Henryk Litwin, dyrektor festiwalu Wira Meniok oraz przedstawiciele drohobyckich uczelni i władz miasta.

12/05/2014 20:32

Nowa książka Jana Musiała

Jan Musiał historyk literatury z Instytutu Polonistyki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wydał książkę „Aksjologia arcyliteracka oraz inne przyczynki historyczne i krytyczne”.

18/04/2014 10:26

Najmilszy sercu obraz

4 kwietnia w Muzeum Historii Religii otwarto wystawę oleodruków „Najmilszy sercu obraz” ze zbiorów Muzeum-Zamku Górków z Szamotułach.

10/04/2014 11:40

Echo kresowych kurortów. Tom II

Tom II „Kresowej Atlantydy” Stanisława Sławomira Niciei z dedykacją autora dotarł do mnie na początku lutego 2014. Dowiedziałem się, że brak tej lektury w księgarniach na Ukrainie spowodował, że wiele osób przekazywało ją sobie z rąk do rąk. Książkę czytają Polacy i Ukraińcy. Świadczy to o tym, że interesują się historią miast kresowych nie tylko Polacy mieszkający w RP.

04/04/2014 10:45

Nowy album Wasyla Pyłypiuka

Prezentacja nowego albumu znanego lwowskiego fotografika Wasyla Pyłypiuka „Ukraina – ziemia Tarasa” zgromadziła wielu miłośników fotografii i znajomych autora. Trzy sale wystawowe Lwowskiej Galerii Sztuki wypełnili widzowie. Album został przygotowany z okazji 200. rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki.

03/04/2014 12:17

Szewczenko na nowo tłumaczony

Jeszcze za życia poety wiersze Szewczenki zaczęto tłumaczyć na inne języki. Korzystając z praktyki i doświadczenia poprzedników i nowych możliwości w kształtowaniu się nowego kierunku w szewczenkoznawstwie wciąż pojawiały się nowe przekłady ukraińskiego poety.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.