20/04/2018 14:40

Kalendarz o powstaniu „Białego Słonia”

W ramach obchodów na Ukrainie i w Polsce 80-lecia otwarcia Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w pasmie Czarnohory na szczycie Pop Iwan Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentowało kalendarz na rok 2018 z unikatowymi zdjęciami.

14/03/2018 20:16

Prezentacja książki o parapaństwach na obszarze dawnego ZSRS

W Warszawie odbyła się prezentacja książki Tomasza Grzywaczewskiego „Granice Marzeń. O państwach nieuznawanych”. Jest to pierwsza w Polsce książka opisująca takie parapaństwa jak Naddniestrze, Górski Karabach czy Abchazja, dlatego wzbudziła ona niemałe zainteresowanie fascynatów ziem leżących się na wschód od Polski.

20/02/2018 16:42

Rocznik Lwowski 2017

Dyrektor Instytutu Lwowskiego w Warszawie Janusz Wasylkowski w czasie kolejnego pobytu we Lwowie przedstawił nowy tom „Rocznika Lwowskiego” za 2017 rok.

01/02/2018 16:38

Konsulat bez precedensu

Na księgarskich półkach pojawiła się pozycja bez wątpienia unikatowa, a z pewnością pionierska.

11/01/2018 18:34

Muzyka we Lwowie od Mozarta do Majerskiego

Fundacja Dziedzictwo Kresowe wydała książkę pt. ,,Muzyka we Lwowie od Mozarta do Majerskiego. Kompozytorzy, muzycy, instytucje” autorstwa Michała Piekarskiego, muzykologa, adiunkta w Instytucie Historii Nauki PAN.

31/12/2017 18:50

Tajemnica góry świętojurskiej

Lwowska „Księgarnia Є” przy prospekcie Swobody od lat ma renomę swoistego klubu miłośników książki i kultury. W sali na piętrze odbywają się spotkania autorskie, a także dyskusje dotyczące nowych książek, nowych nurtów w literaturze i kulturze.

11/12/2017 16:04

Lwów – kolebką polskiej muzykologii

Postać Michała Piekarskiego znana jest we Lwowie nie tylko ludziom związanym z muzyką. W pamięci mamy organizowane przez niego we Lwowie koncerty muzyki lwowskich kompozytorów Mieczysława i Adama Sołtysów, czy Karola Szymanowskiego, jak również artykuły w Kurierze Galicyjskim o postaciach historycznych świata lwowskiej muzyki.

18/11/2017 20:56

Lwowski humor i satyra sprzed 105 laty

Lwów słynął z tworzenia specyficznych mieszanek gwarowych i żargonowych, karykatur, satyr politycznych i obyczajowych. Wiele takich materiałów pojawiało się w pismach, ukazujących się we Lwowie w XX wieku, a nawet w odrębnych wydaniach satyrycznych. 

10/11/2017 10:57

Z kresowej leśniczówki do Meksyku

Redakcja Kuriera otrzymała niedawno od autora Janusza Postolko wydany w roku bieżącym w Krakowie tomik jego wspomnień pt. „I tak to mi się przydarzyło”.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.