Prezentacja ukraińskiej wersji unikalnego polskiego wydania

-a A+

We Lwowie zaprezentowano książkę „Lwów dawny”, której przekładu z języka polskiego dokonał lwowski pisarz i tłumacz Ilko Łemko. Książka ukazała się niedawno w lwowskim wydawnictwie „Apriori”.

Podczas prezentacji książki konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski podziękował serdecznie wydawcom i autorowi przekładu za ten ważny dla obu krajów projekt kulturowy. Konsul podkreślił szczególnie format wydania – zbliżony do ówczesnych wydań „Biblioteki Lwowskiej”, które od dawna są rarytasem na rynku księgarskim. Redaktor wydania Andrij Kozickij przedstawił zebranym historię działalności Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa, które zapoczątkowało powstanie serii „Biblioteki Lwowskiej”. Przytoczył historię, powiązaną z jednym z autorów tej serii – Aleksandrem Sasem Czołowskim, polskim historykiem Galicji. W tamtym czasie historycy ukraińscy swe wiadomości o Lwowie czerpali głównie z polskich wydawnictw. Podczas spotkania z Czołowskim, jeden z czytelników, Ukrainiec ze Lwowa, wyraził mu głęboką wdzięczność za książki, które nauczyły go miłości do Lwowa.

- Świadczy to niewątpliwie o sumienności naukowej ówczesnych badaczy polskich, którzy obiektywnie i świadomie pracowali nad zachowaniem spuścizny kulturowej naszego miasta – zakończył Andrij Kozycki.

Natomiast sam Ilko Łemko przedstawił obecnym własną metodę wyboru poszczególnych prac, by powstała jedna księga. Opowiedział też o trudnościach przy pracy nad książką. Na prośbę zebranych przeczytał kilka barwnych fragmentów z dzieła polskiego krajoznawcy Adama Krajewskiego pt. Lwowskie przedmieścia.

Ze swej strony Jurij Nikołyszyn, wydawca książki, podkreślił gotowość kontynuowania tradycji wydawania dzieł polskich autorów w przekładzie na język ukraiński. Przy okazji zaanonsował ukraiński przekład poematu Adama Mickiewicza „Dziady”, który jest przygotowywany do druku.

Na zakończenie chętni mogli nabyć książkę, otrzymać autograf tłumacza i porozmawiać w kuluarach z uczestnikami spotkania. Książka „Lwów dawny” jest do nabycia w księgarniach Lwowa i w wydawnictwie „Apriori”.

Igor Gałuszczak
Tekst ukazał się w nr 13 (281) 14–27 lipca 2017

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.