Promocja książki Tadeusza Olszańskiego po ukraińsku

-a A+

Staraniem Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku ukazało się dawno oczekiwane tłumaczenie książek Tadeusza Olszańskiego „Kresy kresów.

Stanisławów” i „Stanisławów jednak żyje” na język ukraiński. Znakomity opis przedwojennego Stanisławowa ukazał się w jednym tomie pod tytułem „Kiedyś w Stanisławowie…”

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego zaprasza na spotkanie z tłumaczką Natalią Tkaczyk 1 grudnia o godzinie 18.00, ul. Strzelców Siczowych 56.

We Lwowie Klub Galicyjski organizuje spotkanie z autorką przekładu na temat książki 3 grudnia w Centrum Historii Miejskiej o godzinie 16, ul. Akademika Bohomolca 6.

W Kołomyi promocja książki odbędzie się 8 grudnia w Narodowym Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny i Pokucia o godzinie 14, ul. Teatralna 25.

KG

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.