20/04/2015 08:25

Na ratunek zamku Sobieskiego

W styczniu br. na Facebooku pojawiła się nowa grupa „Ratunek dla zamku w Pomorzanach” z apelem zebrania siedmiu tys. hrywien na minimalne choćby zabezpieczenie dachu, który grozi zawaleniem i jeszcze większym zniszczeniem zamku. Niedawno spadła jedna z belek i zagrożenie postępuje.

18/04/2015 14:41

Ruiny fortu i jego lokatorzy

W chwili powstania fort w Tarakanowie był wielkim osiągnięciem ówczesnej inżynierii, jednak po ukończeniu budowy inspekcja stwierdziła, że usytuowanie fortu nie odpowiada jego wojskowym celom. Carskie miliony dosłownie zostały wyrzucone w błoto.

15/04/2015 15:11

Husiatyn po raz kolejny

Tak się stało, że w krótkim czasie zabytki tego miasta nad Zbruczem w ten czy inny sposób pojawiały się przy różnych informacyjnych okazjach.

23/03/2015 14:45

Zabytki wydzierżawione

Urzędnicy znów zaczęli mówić o możliwości dzierżawy zabytków. Rozwiązanie takie wynika z braku funduszy na ich utrzymanie. Skoro budżet nie zakłada żadnych pieniędzy cała nadzieja w „magnatach” i – co bardziej prawdopodobne – entuzjastach, którzy będą w stanie uratować zabytkowe dziedzictwo.

02/03/2015 23:00

Ratujmy pamięć o Cmentarzu Janowskim!

Od kilku miesięcy drukujemy na łamach naszej gazety apel, w którym zachęcamy Państwa do przekazywania zachowanej w rodzinnych archiwach dokumentacji, informacji i wspomnień o pochówkach na cmentarzu Janowskim we Lwowie.

22/02/2015 22:49

Podolskie pamiątki

Przeglądając wiadomości z prowincji, coraz bardziej się przekonuję, że czasu na reformy rząd na Ukrainie ma coraz mniej. Każdy kolejny dzień wstrzymywania koniecznych zmian nie tyle doprowadza do agonii, ale niszczy skarby, które ocalały z przeszłości…

21/02/2015 16:37

Katolickie klasztory w Żytomierzu

W Żytomierzu i w obwodzie żytomierskim jest największe skupisko Polaków na Ukrainie. W niewielu miejscach wypadło mi widzieć tyle ludzi, szczególnie młodzieży w kościołach, jak w żytomierskim kościele bernardynów p.w. św. Jana z Dukli.

18/02/2015 22:45

Pop Iwan – kolejne spotkanie ekspertów

Od roku 2007, krok po kroku, jest realizowany projekt odbudowy dawnego obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan w Czarnohorze i utworzenia Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej Polski i Ukrainy w Mikuliczynie.

08/02/2015 01:35

Sakramentki Lwowskie – dzieje i losy

O losach lwowskiego klasztory i kościoła ss. Sakramentek pisaliśmy w nr 22 z 2014 roku. Ostatnio trafiła mi do rąk korespondencja, która zawiązała się z siostrami po oddaniu tej świątyni grekokatolikom w 1994 roku.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.