Odnowiono polski napis i rzeźbę we Lwowie

-a A+

Kilkanaście dni temu we Lwowie odbyło się uroczyste odsłonięcie odrestaurowanej grupy alegorycznej „Oszczędność”, zdobiącej szczyt dawnego gmachu Galicyjskiej Kasy Oszczędności.

Autorem rzeźby jest wybitny lwowski rzeźbiarz Leonard Marconi, dzieło powstało pod koniec XIX w. dla zaprojektowanego przez Juliana Zachariewicza gmachu instytucji bankowej o długich i chlubnych korzeniach – kasa powstała w 1844 r., a dochód z jej działalności przekazywano na cele charytatywne.

Pod kompozycją rzeźbiarską znajdował się, widoczny z daleka, złocony napis: „Galicyjska Kasa Oszczędności”.

Po I wojnie światowej, kiedy Lwów wszedł w skład odrodzonego państwa polskiego, nazwę banku zmieniono na „Małopolska Kasa Oszczędności”, ale napis na fasadzie pozostał po staremu.

Po wojnie nowa władza zamalowała napis, a niekonserwowana kamienna alegoria oszczędności była w coraz gorszym stanie, co doprowadziło do tragedii – w latach 70. XX w. z rzeźby odpadła ręka i zabiła przechodnia. Ręka została wówczas zrekonstruowana i jeszcze do niedawna wyróżniała się innym kolorem od reszty kompozycji. Przez jakiś czas miejsce napisu zasłaniała reklama lwowskiej firmy cukierniczej Switocz.

Inicjatywa renowacji rzeźby wyszła ze środowiska lwowskich studentów. To oni zbierali pieniądze, między innymi organizując aukcje, które pozwoliły na uratowanie dzieła sztuki. Zebrano 300 tys. UAH, pozostałe 167 tys. dołożyły władze miasta.

Prace restauracyjne wykonali absolwenci Politechniki Lwowskiej, którzy od pół roku pracowali nad przywróceniem jej blasku. W trakcie prac okazało się m.in., że na promieniach pod warstwą zielonej farby kryje się oryginalna pozłota. Przy okazji odsłonięto także polski napis, co zyskało akceptację konserwatora zabytków.

Rzeźba będzie wieczorem podświetlana.

Katarzyna Łoza
Tekst ukazał się w nr 2 (270) 31 stycznia – 13 lutego 2017

31/08/2007 16:08

Ratujmy Katedrę Ormiańską we Lwowie!

Upalne popołudnie 21 sierpnia. Przed wejściem do Katedry Ormiańskiej – od strony ul. Krakowskiej – gromadzą się dziennikarze.

30/08/2014 18:40

Wyniki prac konserwatorskich. Część I

Zbliża się jesień, a z nią zakończenie prac konserwatorskich, które mają charakter sezonowy.

17/09/2014 13:06

Otwarcie odnowionej kurii metropolitalnej we Lwowie

22 listopada odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionej rezydencji łacińskich metropolitów lwowskich. W tym dniu również obchodzono 5. rocznicę ingresu abpa Mieczysława Mokrzyckiego. W archikatedrze została odprawiona msza św., której w koncelebrze z biskupami katolickimi obydwóch obrządków, przewodniczył kard. Antonio Maria Vegliò -- przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.