27/12/2015 11:18

26 Pułk Piechoty

Częścią historii Lwowa w okresie międzywojennym był jego garnizon wojskowy.

24/12/2015 11:52

25 lat temu…

24 grudnia 1990 r. ukazał się pierwszy numer „Gazety Lwowskiej”.

18/12/2015 14:16

Grudzień 1970

Był to jeden z najtragiczniejszych rozdziałów w powojennej historii Polski.

17/12/2015 15:42

Wspomnienie o Waldku

Po moim przyjeździe do konsulatu we Lwowie w 2006 r. rozpocząłem pracę w Wydziale Współpracy z Polakami na Ukrainie, któremu szefował wówczas Waldek Kowalski. On przyjechał do Lwowa rok wcześniej, z dużym doświadczeniem wcześniejszej pracy w konsulacie w Irkucku.

11/12/2015 13:44

Światełko dla Waldka

3 grudnia w Taszkencie zmarł Waldemar Kowalski, chargé d’affaires w Ambasadzie RP w Uzbekistanie. Trudno w to uwierzyć i zrozumieć ciężko, że nie ma go już z nami.

04/12/2015 14:18

„Wenecki tchórz”

W październiku 1765 roku pojawił się w Polsce dziwny podróżny, typ spod ciemnej gwiazdy, Giovanni Giacomo Casanova de Seingalt.

10/11/2015 09:01

Rok 1939 – O krok od celu

Kontynuujemy promocyjny druk części materiałów historycznych o początkach i rozwoju piłki nożnej we Lwowie,

05/11/2015 14:50

Pogrzeb po 76 latach

W środę 4 listopada br w Mościskach pochowano 111 żołnierzy polskich z września 1939 roku. Uroczystą mszę świętą odprawił metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Na uroczystości przybyli przedstawiciele konsulatu, władz polskich, władz lokalnych, organizacji pozarządowych.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.