06/02/2018 12:19

Historia Muzeum Książąt Lubomirskich

Intencją Józefa Maksymiliana Ossolińskiego – założyciela Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – było utworzenie instytucji mającej wspierać Polaków w zachowaniu własnej tożsamości i zaszczepić w nich wolę nieustannego starania się o odzyskanie niepodległości.

27/01/2018 08:07

Paryskim szlakiem Symona Petlury

Symon Wasylowycz Petlura, polityk, publicysta, prezydent Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1919–1926 i naczelny ataman jej sił zbrojnych, urodził się w 1879 roku w Połtawie.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.