12/04/2017 10:13

„Myszka” nie schodził z boiska bez gola…

Popularni piłkarze od zawsze mieli swoje przezwiska. W latach 30. XX wieku, gdy uczniom gimnazjów zabraniano grać w piłkę, sztubacy – jak wówczas nazywano uczniów – grali pod pseudonimami.

05/04/2017 12:03

Znaki pamięci na Wzgórzach Wuleckich

Częścią tragicznego losu ofiar zbrodni dokonanej w lipcu 1941 r. na profesorach lwowskich jest historia poświęconych im znaków pamięci.

11/03/2017 21:49

Andrzej Tarasek, niewidomy organista i kompozytor ze Lwowa

W kościołach na zachodnich terenach obecnej Ukrainy, szczególnie w tych, które w czasach komuny pozostawały czynne, można niekiedy podczas uroczystych mszy świętych usłyszeć nigdzie indziej niespotykane śpiewy liturgiczne oparte na motywach ludowych, które w większości zostały skomponowane przez cichego i skromnego organistę i wirtuoza Andrzeja Taraska.

06/03/2017 21:07

Teatralia Andrzeja Nikodemowicza

Jest 1 lutego, wracam pociągiem do Przemyśla, po odprowadzeniu na wieczny spoczynek mego długoletniego Przyjaciela i Twórczego Partnera kompozytora Andrzeja Nikodemowicza.

27/02/2017 20:15

73. rocznica zagłady Huty Pieniackiej

26 lutego w ramach obchodów 73. rocznicy zagłady polskiej wsi Huta Pieniacka biskup Witalij Skomarowski, ordynariusz diecezji łuckiej i administrator apostolski diecezji kijowsko-żytomierskiej odprawił, z polecenia arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego, nabożeństwo ekspiacyjne z powodu zburzenia w styczniu br. krzyża przez nieustalonych sprawców oraz poświęcił wraz z greckokatolickim biskupem sokalsko-żółkiewskim Mychajłem Kołtunem ustawiony tam z inicjatywy Ukraińców podobny krzyż z granitu.

16/02/2017 11:44

Panie, nie jestem godzien...

Jest 1 lutego, wracam pociągiem do Przemyśla. Po odprowadzeniu na wieczny spoczynek mego długoletniego Przyjaciela i Twórczego Partnera kompozytora Andrzeja Nikodemowicza, który spoczął na lubelskiej nekropolii przy ul. Lipowej.

16/02/2017 11:39

Pamięci Andrzeja Nikodemowicza

Rok 2017 zaczął się dla Pana Andrzeja pomyślnie, jak zresztą początki wielu kolejnych lat Jego życia – 2 stycznia obchodził swe 92 urodziny.

15/02/2017 11:33

To już nie będzie ten sam Kijów

Panią Wiktorię Radik poznałem kilka lat temu, przy okazji wypełniania ankiet przez liderów organizacji polskich w Kijowie.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.