25/07/2017 14:21

Nieznane karty naszej historii – major Feliks Jaworski

Obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a w niej święto Wojska Polskiego. Z tej okazji chciałbym czytelnikom przybliżyć postać bohatera wojny z bolszewikami z 1920 roku, walczącego m.in. o Skrzeszew, uchwycenie mostu na Bugu we Frankopolu i odcięcie dywizjom sowieckim odwrotu.

11/07/2017 18:08

Moje wspomnienia o ojcu Rafale

23 listopada 1995 roku cała społeczność chrześcijańska Lwowa i okolic straciła swego duszpasterza, opiekuna i strażnika duchowego, zwanego przez wszystkich po prostu ojcem Rafałem.

06/07/2017 10:34

Edmund Faustyn Biernacki

Uroczystość poświecenia odnowionego grobu wybitnego polskiego uczonego, która odbyła się 15 czerwca br. na Cmentarzu Łyczakowskim, po raz kolejny potwierdziła fakt, że Lwów na przełomie XIX-XX wieku był centrum nie tylko polskiej nauki, ale dokonywano tu i odkryć na skale światową.

05/07/2017 13:52

Obchody 76. rocznicy zamordowania polskich profesorów

W dniach 3-4 lipca na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie różne środowiska z Polski i Ukrainy, z udziałem duchowieństwa katolickiego dwóch obrządków osobno, obchodziły 76. rocznicę mordu, dokonanego tam przez Niemców na polskich profesorach lwowskich.

29/06/2017 10:04

W hołdzie polskim legionistom na Bukowinie

24 czerwca w Czerniowcach podczas pierwszej uroczystości odpustowej w niedawno zwróconym wiernym kościele Najświętszego Serca Jezusowego wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej ks. infułat Józef Pawliczek poświęcił odnowioną kryptę, w której spoczywa 59 legionistów polskich i 1 kozak. Ks. Pawliczek również przewodniczył mszy św.

13/06/2017 08:05

Arcybiskup Józef Teodorowicz jako inicjator XX-wiecznego „renesansu ormiańskości”

Obejmując w 1902 r. rządy nad wspólnotą liczącą ponad 5000 wiernych, rozproszoną po ogromnych terenach Galicji Wschodniej, ulegającą dezintegracji społecznej, co powodowało postępującą asymilację ludności ormiańskiej, abp Teodorowicz przez całe swoje życie dbał o pielęgnowanie przez członków Kościoła ormiańskiego ich własnego obrządku.

12/06/2017 07:51

Polski Ormianin z Szanghaju

Oprócz starej, po wielokroć zasłużonej dla Rzeczypospolitej, diaspory oraz rekrutującej się już z lat ostatnich nowej emigracji obie kultury łączyły jeszcze inne osoby. Trafiały nad Wisłę w sposób niepozbawiony fascynującego tła. Tak było z Andrzejem Mandalianem.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.