Nie żyje Maria Niemirowska

-a A+

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej im. ks. bpa Jana Cieńskiego, a także nauczyciele, uczniowie, grono rodziców Polskiej Sobotniej Szkoły Mniejszości Narodowej w Złoczowie przy TKPZZ oraz koledzy w pracy, przyjaciele i cała parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złoczowie, przesyłają wyrazy szczerego żalu i współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci św. pamięci Marii Niemirowskiej, Prezesa Zarządu TKPZZ, Dyrektora Polskiej Sobotniej Szkoły Mniejszości Narodowej w Złoczowie.

Pani Maria Niemirowska na zawsze pozostanie w pamięci mieszkańców Złoczowa oraz członków polskiej mniejszości, wzorem patriotyzmu, niestrudzonej służby ideom demokratii oraz wsparcia, rozwoju i umacniania chrześcijańskich i polskich tradycji.

K woli wiadomości przypominamy, że to dzięki pani Marii 25 lat temu w Złoczowie zostało zapoczątkowane TKPZZ im. ks. bpa Jana Cieńskiego. Podczas następnych lat ta ambitna, inteligentna i towаrzyska pani Maria skutecznie gromadziła wokół siebie najbardziej aktywnych obywateli pochodzenia polskiego. Cieszyła się wielkim autorytetem wśród inteligencji regionu i społeczności gminy i  obwodu. Zawsze utrzymywała relacje z ojczystym Krajem, efektywnie współpracując z wieloma organizacjami polskimi w Polsce i w Ukrainie.

W związku z tym, rodziny Polskie Złoczowa, TKPZZ oraz PS Szkoła, wyrażają wielką wdzięczność św. pamięci pani Marii Niemirowskiej:

- za pielęgnowanie pamięci o tej trudnej polskiej historii na Ziemi Złoczowskiej;
- za twórczą pamięć o Hucie Pieniackiej;
- za inicjatywę i organizowanie pomnika zaginionym Polakom wsi Zagura pod Pomorzanami;
- za odnowiony pomnik pomordowanej inteligencji wsi Sasów w latach 30. XX wieku;
- za odnowione Mauzoleum, w którym spoczywają Orlęta Złoczowskie i wiele wiele innych dobrych dzieł.

Jeszcze w 1997 r. wielkim pragnieniem pani prezes było stworzenie Polskiej Sobotniej Szkoły Mniejszości Narodowej w Złoczowie przy TKPZZ. Marzenie to się spełniło i szkoła ta szybko stała się centrum życia kulturalnego polskiej mniejszości. Po dziś dzień odgrywa ona wielką rolę w kształtowaniu wartości europejskich, demokratycznych i chrześcijańskich młodzieży. Byliśmy bardzo szczęśliwi, kiedy w październiku 2013 za zasługi, za swoją gorliwą i owocną działalność, pomimo wieku i upadku sił, na prośbę ministra Spraw Zagranicznych Polski, pani Maria od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego otrzymała jedną z najwyższych nagród Polski – Krzyż Kawalerski.

Pani Maria Niemirowska urodziła się w polskiej rodzinie 25 maja 1932 roku we wsi Rozgadów, powiatu Zborowskiego, obwodu Tarnopolskiego. Po ukończeniu wyższych studiów medycznych we Lwowie, pracowała najpierw jako lekarz, a potem jako kierownik działu sanitarno-inspekcyjnego powiatu Złoczowskigo. Była nie tylko doświadczonym fachowcem, ale nade wszystko mądrym opiekunem i wychowawcą młodych medyków. Cieszyła się zasłużonym autorytetem zarówno wśród kolegów, jak i wśród miejscowej władzy.

Śmierć śp. Marii Niemirowskiej, która nastąpiła po dłuższej chorobie, napełniła bólem serca wszystkich, którzy ją znali. W tym smutnym czasie wyrażamy nasz wielki szacunek dla niej i Panu Bogu dziękujemy za dar jej życia i wieloletniej posługi w dziele rozwijania i umacniania chrześcijańskiej i polskiej kultury, tradycji i zwyczajów.

Śp. Maria Niemirowska została pochowana na cmentarzu przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Strzelin, województwo dolnośląskie.

Zuzanna Syniawska
członek TKPZZ
im ks. bpa Jana Cieńskiego
Oddział TKPZL


Z żalem żegnamy
zmarłą 9 sierpnia 2017 r. w wieku 85 lat

Śp.
MARIĘ NIEMIROWSKĄ

lekarza, działacza społecznego, wielkiego patriotę, założyciela i przez 25 lat Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej im. ks. bpa Jana Cieńskiego, twórcę i przez 20 lat dyrektora Polskiej Sobotniej Szkoły Mniejszości Narodowej w Złoczowie, zasłużonego opiekuna ważnych dla Polaków miejsc pamięci narodowej, inicjatora i niestrudzonego realizatora wielu nowych upamiętnień odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci, w sercach setek wychowanków i przyjaciół!

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polski we Lwowie
Rafał Wolski
wraz z pracownikami

17/01/2010 09:09

W Złoczowie uczczono pamięć biskupa Jana Cieńskiego

W 17. rocznicę śmierci.

12/02/2016 16:58

Bohater naszych czasów

W Święto Niepodległości Polski 2015 roku na cmentarzu w Złoczowie został poświęcony nowo zbudowany pomnik na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych przez NKWD w 1941 r. i imienne tabliczki, umieszczone w krypcie kaplicy-mauzoleum, z krótkim życiorysem 22 polskich patriotów poddanych torturom i rozstrzelanych na zamku w Złoczowie w 1919 r.

16/05/2016 07:21

Złoczów zawsze patriotyczny

W Złoczowie 14 maja odbyły się uroczystości z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, 360. rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza i 225. rocznicy Konstytucji 3 Maja.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.