Obchody 76. rocznicy zamordowania polskich profesorów

-a A+

W dniach 3-4 lipca na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie różne środowiska z Polski i Ukrainy, z udziałem duchowieństwa katolickiego dwóch obrządków osobno, obchodziły 76. rocznicę mordu, dokonanego tam przez Niemców na polskich profesorach lwowskich.

3 lipca przy odsłoniętym nowym pomniku odbyły się oficjalne obchody 76 .rocznicy mordu dokonanego przez Niemców na profesorach lwowskich, które władze miasta i Politechnika Lwowska organizują od 2011 roku. Uczestniczyli w nich prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, zastępca przewodniczącego miasta Lwowa Andrij Moskalenko, delegacja uczelni wyższych z Wrocławia oraz przedstawiciele uczelni wyższych ze Lwowa. Kwiaty złożył też konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski. Organizatorzy poprosili obecne tam duchowieństwo poprowadzić modlitwę. Kościół łaciński reprezentowali biskup pomocniczy lwowski Edward Kawa i proboszcz katedry łacińskiej ks. prałat Jan Nikiel.

O godz. 18:00, 4 lipca przy starym pomniku, wzniesionym w 1991 roku przez rodziny ofiar zgromadzili się, pomimo deszczu, miejscowi Polacy. Wspólną modlitwę poprowadził o. Paweł Odój OFMConv, proboszcz parafii św. Antoniego. Dla Polaków Lwowa jest to miejsce święte, dlatego w dorocznych obchodach uczestniczą również dzieci i młodzież – mówił prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie Jan Balicki. Podziękowanie za pamięć o pomordowanych profesorach złożył Polakom lwowskim konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski. Po złożeniu pod krzyżem wiązanek kwiatów z biało-czerwonymi chorągiewkami i zapaleniu zniczy nad Wzgórzami Wuleckimi zabrzmiały polskie pieśni religijne i patriotyczne.

Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.