Odsłonięcie tablicy Longina Komołowskiego

-a A+

W Warszawskim Domu Polonii odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej śp. Longinowi Komołowskiemu, prezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w latach 2006-2016. Autorem tablicy jest artysta-rzeźbiarz Andrzej Renes.

W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu „Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, uczestnicy Walnego Zjazdu Rady Polonii, liczni przyjaciele z kraju i zagranicy.

Śp. Longina Komołowskiego wspominali:

Piotr Bonisławski - prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Maria Koc - wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Adam Lipiński  - sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego oraz były przewodniczący sejmowej Komisji ds. Łączności z Polakami za granicą, Jan Dziedziczak -  wiceminister Spraw Zagranicznych RP, Janusz Steinhoff - wicepremier w rządzie premiera Jerzego Buzka, Teresa Berezowski - prezes Rady Polonii Świata, Tadeusz Pilat - prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Zofia Komołowska, Mieczysław Jurek - przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego.

Odsłonięcia tablicy dokonali Zofia Komołowska, Piotr Bonisławski, Teresa Berezowski, Maria Koc oraz Tadeusz Pilat.

Uroczystość uświetniły koncerty w wykonaniu Romana Kołakowskiego, zespołu dzieci ze szkoły w Połukniu na Litwie, która przyjmie imię Longina Komołowskiego oraz trio Hanki z Połuknia.

Uroczystość prowadziła Edyta Mikołajczyk.

***

Longin Komołowski (fot. archiwum Kuriera Galicyjskiego)

Longin Komołowski urodził się 5 stycznia 1948 w Czaplinku.  Był absolwentem budownictwa okrętowego Politechniki Szczecińskiej. Od 1964 r. pracował w Stoczni Szczecińskiej. W czasie wydarzeń grudniowych w 1970 r. brał udział w strajku okupacyjnym w stoczni.

W 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Szczecińskiej; we wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego był działaczem podziemnej "Solidarności". Od 1982 r. współorganizował podziemne struktury „Solidarności” w Szczecinie, organizował druk i kolportaż wydawnictw drugiego obiegu oraz ich przerzut do Szwecji. Wielokrotnie był zatrzymywany i przesłuchiwany przez organy bezpieczeństwa. Po zalegalizowaniu związku aktywnie działał w jego strukturach. W 1989 r. został przewodniczącym komitetu zakładowego "S" w stoczni. Od 1990 r. był przewodniczącym Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ "Solidarność".

W 1994 r. zasiadł w Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych.

Był posłem na Sejm dwóch kadencji. W latach 1997–2001W wyborach parlamentarnych w 1997 r. zdobył mandat posła na Sejm z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W 2007 r. dostał się do Sejmu jako kandydat bezpartyjny z listy PiS. W latach 1997–2001 był ministrem pracy w rządzie Jerzego Buzka, w latach 1999–2001 wiceprezesem Rady Ministrów.

Od czerwca 2010 r. był Prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz odznaczeniem kościelnym Ordynariatu Polowego WP Milito Pro Christo.

Źródło: wspolnotapolska.org.pl

Obejrzyj galerię zdjęć: Odsłonięcie tablicy Longina Komołowskiego

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.