W Starobielsku uczczono pamięć polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku

-a A+

W niedzielę, 23 kwietnia, a cmentarzu w Starobielsku w obwodzie ługańskim na Ukrainie odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem polskich oficerów zamordowanych przez NKWD.

Akcja została zainicjowana przez żołnierzy batalionu „Ajdar”. „Pamiętamy o tragedii, jaka miała miejsce w Katyniu i dziękujemy za waszą współpracę, pomoc i przyjaźń!” – powiedział podczas uroczystości przedstawiciel batalionu.

Na przełomie lat 30 i 40 XX wieku na terenie znajdującego się w Starobielsku klasztoru był zlokalizowany obóz, w którym przetrzymywano polskich żołnierzy – łącznie ponad 4000 osób. Zostali oni następne rozstrzelani przez NKWD w pobliżu Charkowa wiosną 1940 roku. Z kolei na cmentarzu w Starobielsku pochowano 48 żołnierzy, którzy zmarli podczas pobytu w obozie w Starobielsku na skutek ran i chorób. W 1994 roku ekspedycja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet w Lublinie zidentyfikowała szczątki 48 wojskowych.

Łącznie, w kwietniu i maju 1940 roku na rozkaz Stalina, w Katyniu pod Smoleńskiem, w pobliżu Charkowa oraz w kilku innych miejscach rozstrzelano 22 tysiące polskich oficerów. Miejsce pochowania pięciu tysięcy z nich pozostaje do dziś nieustalonym.

Źródło: polukr.net

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.