18/01/2017 18:09

Ród Potockich: Jędrzej

06/07/2016 10:42

O rekordzie, który zapoczątkował gol do bramki lwowskiej drużyny

02/04/2016 17:39

Werter w konfederatce. Część 2

08/03/2016 23:08

Werter w konfederatce. Część I

04/11/2015 12:55

Stanisław Pilat – pionier polskiego przemysłu naftowego

30/04/2015 20:44

O krok od zmiany historii. Rzecz o Symonie Petlurze

04/02/2015 20:27

Kamil de Pourbaix – zapomniany patriota z Wołynia

06/10/2014 09:39

Bezkrwawe łowy – rzecz o Włodzimierzu Puchalskim

11/07/2014 19:13

Saga rodu Pawlikowskich

Liczne są w Rzeczypospolitej rody zasłużone czy to na niwie politycznej, czy społecznej, w kulturze, bądź w nauce. Ale rodzin, których przedstawiciele zapisaliby się chwalebnie we wszystkich tych dziedzinach, jest z pewnością niewiele. Do takich należy ród Pawlikowskich.

04/03/2014 14:07

Opowieść o lwowskim batiarze

Pan Wiesław Podgórski, solista lubuskiego zespołu „Pohulanka”, działającego w ramach Zielonogórskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, jest rodowitym lwowiakiem.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.