08/11/2016 14:33

Pomiędzy Poczajowem a Tarnopolem (ale nie przez Zbaraż)

Jakby tam nie było, ale trasa P26 doczekała się w tym roku kapitalnego remontu i obecnie ze Lwowa przez Radziwiłów do Poczajowa można już dojechać komfortowo. Dalej na południe jest wiele miejscowości, gdzie pozostało bardzo dużo zabytków z różnych epok i różnych kultur.

11/10/2016 23:03

Sienkiewiczowska Lauda

Lauda (lit. Liauda) – kraina historyczna w Republice Litewskiej, położona na północ od Kowna (stąd zwana czasami Kowieńszczyzną), a ograniczona rzekami: Niemnem, Wilią i Dubissą. Wzięła nazwę od toczącej przez nią wody rzeczki Laudy, prawego dopływu Niewiaży, płynącej przez środek tej krainy.

11/10/2016 22:22

Na północny wschód od Lwowa

Dopiero wróciłem z Ziemi Lwowskiej i nie mogę nacieszyć się stanem dróg, który zmienia się dosłownie na oczach.

24/09/2016 13:01

Nową drogą do starych zabytków

Przez wiele ostatnich lat stan nawierzchni trasy H-09 Iwano-Frankiwsk – Lwów przez Bóbrkę wywoływał przerażenie u podróżnych.

29/07/2016 13:06

Odkrywając piękno Obczyn Bukowińskich w Rumunii

Języki polski, rumuński i ukraiński brzmiały podczas międzynarodowych spotkań krajoznawczych, które w dniach 1–3 lipca odbywały się w Obczynach Małej i Wielkiej – malowniczych pasmach górnych w Karpatach Wschodnich, przy granicy rumuńsko-ukraińskiej.

27/07/2016 12:05

Nad polsko-ukraińską granicą

Kiedy się wjeżdża do Rawy Ruskiej od polskiej strony, pierwszym rzuca się w oczy opuszczony klasztor oo. reformatów. Wystarczy pojeździć po okolicach, a tych katolickich zabytków sakralnych można odszukać o wiele więcej.

14/07/2016 12:04

Śladami królów polskich

Każde, nawet niewielkie miasteczko w okolicach Lwowa może pochwalić się atrakcyjną historią i architekturą, która ciągle zadziwia, pomimo rujnacji, dokonanej w latach komuny.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.