22/11/2016 20:43

Między Humaniem a Winnicą

Jedną z głównych dróg transportowych (wprawdzie, jeszcze nie do końca wyremontowaną) jest trasa E50, wiodąca z Użhorodu do Doniecka, czyli przecinająca Ukrainę z Zachodu na Wschód. Najbardziej interesujący nas jest jej odcinek centralny, przebiegający przez Wschodnie Podole.

21/11/2016 20:35

Huculszczyzna

Podróżujemy przez huculską jesień, chłoniemy piękno krajobrazu. Widoki zaskakują – wysoko w górach już leży śnieg, a w dolinie pożółkłe buki jaśnieją na tle ciemnozielonych świerków, woda w Prucie jest dziś zielona.

08/11/2016 14:33

Pomiędzy Poczajowem a Tarnopolem (ale nie przez Zbaraż)

Jakby tam nie było, ale trasa P26 doczekała się w tym roku kapitalnego remontu i obecnie ze Lwowa przez Radziwiłów do Poczajowa można już dojechać komfortowo. Dalej na południe jest wiele miejscowości, gdzie pozostało bardzo dużo zabytków z różnych epok i różnych kultur.

11/10/2016 23:03

Sienkiewiczowska Lauda

Lauda (lit. Liauda) – kraina historyczna w Republice Litewskiej, położona na północ od Kowna (stąd zwana czasami Kowieńszczyzną), a ograniczona rzekami: Niemnem, Wilią i Dubissą. Wzięła nazwę od toczącej przez nią wody rzeczki Laudy, prawego dopływu Niewiaży, płynącej przez środek tej krainy.

11/10/2016 22:22

Na północny wschód od Lwowa

Dopiero wróciłem z Ziemi Lwowskiej i nie mogę nacieszyć się stanem dróg, który zmienia się dosłownie na oczach.

24/09/2016 13:01

Nową drogą do starych zabytków

Przez wiele ostatnich lat stan nawierzchni trasy H-09 Iwano-Frankiwsk – Lwów przez Bóbrkę wywoływał przerażenie u podróżnych.

29/07/2016 13:06

Odkrywając piękno Obczyn Bukowińskich w Rumunii

Języki polski, rumuński i ukraiński brzmiały podczas międzynarodowych spotkań krajoznawczych, które w dniach 1–3 lipca odbywały się w Obczynach Małej i Wielkiej – malowniczych pasmach górnych w Karpatach Wschodnich, przy granicy rumuńsko-ukraińskiej.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.