13/09/2017 12:05

Obowiązek żyjących – pamiętać o przodkach

Ta tytułowa myśl przyświecała organizatorom zjazdu rodzinnego potomków Agenora Marii hr. Gołuchowskiego (1849–1921) i jego żony Anny Napoleonii, który odbył się 19–23 lipca br.

30/07/2017 14:25

Wycieczka z duchem

W stolicy Wołynia rozpoczęły się teatralizowane imprezy, w których główną rolę odgrywa polski szlachcic, mieszkający kiedyś w Łuczesku (dawna nazwa Łucka – red.).

11/06/2017 07:46

Ormianie w Kutach

Kuty istniały już w pierwszej połowie XV w. Była to wówczas zwykła wieś ruska, położona nad Czeremoszem, przy mołdawskiej granicy, na południowym skraju Ziemi Halickiej w województwie ruskim.

18/04/2017 13:18

Znane polskie rody na wschodzie Rzeczypospolitej: Skibniewscy

Na olbrzymich przestrzeniach obw. chmielnickiego, które historycznie wchodziły w skład województw Podolskiego i Wołyńskiego I Rzeczypospolitej, leży wiele zapomnianych lub mało znanych rezydencji polskich rodów. Jedną z nich jest rodzina Skibniewskich, herbu Ślepowron.

01/04/2017 11:30

Znane polskie rody na wschodzie Rzeczypospolitej: Jaroszyńscy

Kontynuujemy temat rezydencji znanych rodów polskich na wschodnim Podolu. Nie sposób pominąć tu rodziny Jaroszyńskich, którzy w szczególny sposób wsławili się w drugiej połowie XIX wieku, budując liczne zakłady przemysłowe i wydając dużą cześć swego majątku na mecenat i dobroczynność.

17/02/2017 11:26

Rajska dolina św. Antoniego

Aby obronić nasz kraj i naród od napaści Tatarów i Moskwy wielki hetman Stanisław Żółkiewski na początku XVII wieku organizował masowe przesiedlenia ludności dla zagospodarowania wschodnich ziem podolskich – do dzisiaj jedna ze wsi nosi nazwę Mazurówka.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.