17/11/2016 18:57

Święto Niepodległości w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie

W przededniu Święta Niepodległości stało się już tradycją, że placówki dyplomatyczne RP organizują spotkania ze społecznością polską, przedstawicielami władz lokalnych, działaczami kultury i sztuki, aby uczcić tę najważniejszą w najnowszej historii Polski datę. 10 listopada takie spotkanie miało miejsce w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie.

16/11/2016 22:41

Sejm RP znowelizował Kartę Polaka

Decyzję o świadczeniach pieniężnych dla osób, które wystąpią o stały pobyt, posiadając wcześniej Kartę Polaka, będą wydawali nie starostowie, ale wojewodowie - zakłada znowelizowana we wtorek wieczorem przez Sejm Karta Polaka.

16/11/2016 18:55

Marcin Rey we Lwowie

W gmachu Uniwersytetu Iwana Franki odbyło się spotkanie z Marcinem Reyem, założycielem strony Rosyjska V Kolumna w Polsce. Rey przedstawił zebranym polskie doświadczenia w walce z rosyjską informacyjną agresją.

12/11/2016 15:08

Ukraina po raz pierwszy

We wtorek, 20 września o godz. 20:00 wyjechaliśmy z Warszawy. 31 uczniów, troje nauczycieli, organizator i dwóch przedstawicieli Rady Dzielnicy Ochota. W bagażniku oprócz bagaży jechało jedzenie na dwa śniadania. Całą noc i pół dnia następnego zajęła nam podróż do Kamieńca Podolskiego.

10/11/2016 15:37

Łączy nas przyszłość

W dniach 24-30 października 2016 r. w Suchej Beskidzkiej odbyła się wymiana młodzieży „Łączy nas przyszłość”, w której udział wzięło 40 młodych liderów z Polski i Ukrainy. Organizatorem projektu była Fundacja Energia dla Europy, partnerem organizacyjnym NGO Quadrivium.

10/11/2016 13:40

W Chmielnickim uczczono pamięć poległych żołnierzy ukraińskich

W Chmielnickim (dawn. Płoskirów) ulicami miasta przeszła procesja. Wierni i kapłani modlili się za żołnierzy, którzy zginęli w ATO na wschodzie Ukrainy. W procesji udział wzięły matki i żony poległych. Niosąc fotografie swoich bliskich i ze łzami na oczach upraszały Boga o pokój na Ukrainie.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.