16/03/2017 13:19

Uroczyste otwarcie Skweru Wasyla Stusa w Warszawie

Wasyl Stus może być dla nas przykładem, to osoba niezłomna, która nie szła na żaden kompromis - mówił szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin w środę na uroczystości nadania jednemu z warszawskich skwerów imienia tego ukraińskiego poety i działacza opozycji, który zmarł w łagrze w 1985 r.

16/03/2017 13:05

Wizyta ministra Pawła Klimkina w Warszawie

Polska popiera europejskie aspiracje Ukrainy i pokojowe rozwiązanie konfliktu – podkreślił minister Witold Waszczykowski podczas konferencji prasowej z odwiedzającym Warszawę szefem ukraińskiego MSZ Pawłem Klimkinem.

15/03/2017 21:24

Nowy system rejestracji składania wniosków wizowych

Od 3 kwietnia br. w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych we Lwowie, Iwano-Frankiwsku, Użhorodzie, Winnicy, Chmielnickim, Żytomierzu i Czerniowcach będzie obowiązywał nowy system rejestracji na złożenie wniosku wizowego, służący szybszemu i łatwiejszemu dokonaniu rejestracji.

10/03/2017 20:05

2017 rok – przełomowym dla odbudowy Białego Słonia

- To może być przełomowy rok w sensie dotacyjnym i wykonawczym. Będziemy musieli zrobić pewien krok ilościowy i jakościowy – powiedział Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego podczas jedenastego spotkania ekspertów ws. odbudowy obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan.

09/03/2017 21:23

Odradza się zamek w Żółkwi

Dzięki działalności Państwowego historyczno-architektonicznego rezerwatu „Żółkiew” miasto, założone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego według kanonów renesansowych, powstaje z ruin i odradzają się jego zabytki.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.