20/12/2018 13:25

VII Kiermasz Bożonarodzeniowy „Dajmy Nadzieję”

W budynku Kurii Metropolitalnej we Lwowie odbył się VII Dobroczynny Kiermasz Bożonarodzeniowy „Dajmy Nadzieję”. Dochód z jarmarku przeznaczony jest na potrzeby chorych dzieci, którymi opiekuje się działająca przy katedrze lwowskiej Fundacja „Dajmy Nadzieję”.

20/12/2018 13:22

Wizyta Adama Kwiatkowskiego w d. Stanisławowie

– Pamiętamy o was i dziękujemy wam za to, że jesteście, że przeżyliście daleko od swojej ojczyzny. Kultywując język ojczysty, pamiętając o historii swego narodu, pomimo wszystko przechowujecie jego tradycje i kulturę – tymi słowami i z takim przesłaniem od pary prezydenckiej RP zwrócił się do polskich rodzin i organizacji, działających na terenie obwodu Iwano-Frankiwskiego, wchodzącego w obręb lwowskiego okręgu konsularnego, sekretarz Kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Adam Kwiatkowski.

19/12/2018 15:10

Zamknięcie roku jubileuszowego 80-lecia otwarcia obserwatorium astronomicznego na Popie Iwanie w Czarnohorze

Moim marzeniem jest usłyszeć na falach Polskiego Radia komunikat meteorologiczny nadawany z obserwatorium astronomicznego na Popie Iwanie – wyznał Jan Malicki, otwierając spotkanie w pałacu Potockich w Warszawie, które kończyło obchody 80-lecia otwarcia tego górskiego obiektu. Projekt odbudowy obserwatorium jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu im Stepanyka w Iwanofrankowsku.

06/12/2018 18:24

Połączenie kolejowe Lublin-Lwów już w następnym roku

W następnym roku będzie nowe połączenie kolejowe łączące Polskę z Ukrainą na trasie Lublin - Lwów. Zapowiedzieli to ministrowie infrastruktury obu krajów. Andrzej Adamczyk i Wołodymyr Omelan spotkali się w Kijowie, gdzie przewodniczyli posiedzeniu polsko-ukraińskiej grupy roboczej do spraw transportu.

05/12/2018 17:03

Walny Zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodzie

W Belwederze w Warszawie spotkali się przedstawiciele polskich redakcji na wschodzie. Podkreślono znaczenie ciągłości i długich promes finansowania polskich redakcji. Po raz kolejny zwrócono uwagę na sytuację polityczną i sytuację polskich organizacji i mediów na Białorusi.

01/12/2018 13:25

Piszemy i oceniamy na B1

Język to przede wszystkim komunikacja, jednak w ocenie kompetencji językowych ważną rolę odgrywa certyfikacja.

30/11/2018 14:00

Polska wobec sytuacji na Ukrainie w trakcie i po „Rewolucji Godności”

Rok 2013 pokazał, że obywatele Ukrainy mają aspiracje europejskie, chcą reform i pragną żyć godnie w swoim państwie. Stąd Majdan, Rewolucja Godności oraz wojna na wschodzie Ukrainy, w której do dnia dzisiejszego giną ludzie. Polska jako państwo oraz zwykli Polacy, działający w organizacjach pozarządowych, i polscy dziennikarze odegrali ważną rolę we wsparciu Ukrainy, która w pewnym momencie była osamotniona w swoim dążeniu w kierunku wartości europejskich.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.