12/09/2018 16:20

W poszukiwaniu rodzinnych śladów lub Drohobycz z baletem związany

Coraz częściej przekonuję się, że miał rację filozof Aleksander Piatyhorski, mówiąc, że Drohobycz jest stolicą świata. Jedynie czytał o tym mieście, ale nigdy tu nie był. Iluż to ludzi związanych jest z naszymi terenami, kogo tylko nie spotkasz na frankowsko-schulzowskich ścieżkach, na naszym „rozdrożu”…

07/09/2018 15:40

Lato Polonijne 2018 w Lublinie

W dniach 9–29 lipca br. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizowało Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych (język polski, historia i kultura Polski), na które przyjechało 60 nauczycieli z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i in. krajów. Kurs był finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania „Pomoc Polonii i Polakom za granicą” w roku 2018.

30/08/2018 10:50

We Lwowie odkopano macewy żydowskie

Na ulicy Hanny Barwinek we Lwowie podczas remontu asfaltowej nawierzchni odnaleziono macewy z napisami w języku hebrajskim i polskim.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.