10/03/2017 20:05

2017 rok – przełomowym dla odbudowy Białego Słonia

- To może być przełomowy rok w sensie dotacyjnym i wykonawczym. Będziemy musieli zrobić pewien krok ilościowy i jakościowy – powiedział Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego podczas jedenastego spotkania ekspertów ws. odbudowy obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan.

09/03/2017 21:23

Odradza się zamek w Żółkwi

Dzięki działalności Państwowego historyczno-architektonicznego rezerwatu „Żółkiew” miasto, założone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego według kanonów renesansowych, powstaje z ruin i odradzają się jego zabytki.

08/03/2017 18:57

"Pomoc dociera do ludzi, którzy zasłużyli na solidarność i pamięć"

Uroczystość podsumowująca rok Akcji Pomocowych dla Polaków na Wschodzie odbyła się we wtorek w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Kancelaria Prezydenta RP organizowała przekazywanie darów dla Polaków na Ukrainie i Litwie.

06/03/2017 17:56

Przebaczamy i prosimy o przebaczenie

Te słowa aktualne są nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Zapustną. Mają one o wiele głębszy sens, jeśli chodzi o relacje ukraińsko-polskie…

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.