01/03/2018 19:06

Biały Słoń kończy 80 lat

23–24 lutego w hotelu „Milenium” w Mikuliczynie po raz trzynasty spotkali się polscy i ukraińscy eksperci w sprawie odbudowy obserwatorium na górze Pop Iwan w Czarnohorze.

26/02/2018 02:43

Jeden dzień pamięci o Hucie Pieniackiej

Kolejna rocznica strasznej tragedii. Jednej z wielu strasznych tragedii z czasów II wojny światowej. Minęło 74 lata od dnia, kiedy 28 lutego 1944 roku przestała istnieć wieś Huta Pieniacka.

28/01/2018 11:42

Podziękowanie Fundacji Dziedzictwo Kresowe

Wśród dobroczyńców z Polski, którzy przed świętami bożonarodzeniowymi przybyli na Ukrainę z licznymi darami, zauważyłem też byłego lwowianina Jana Sabadasza, który już od lat mieszka w Warszawie i jest prezesem zarządu Fundacji Dziedzictwo Kresowe.

17/01/2018 17:25

Duża marionetka z drewna od uczestników ATO

Największą na Ukrainie marionetkę z drewna pod nazwą Derewianko zaprezentowali 14 stycznia we Lwowie kombatanci batalionów ochotniczych, którzy uczestniczyli w ATO na Donbasie.

08/01/2018 13:46

„Mikołaj bez granic” po raz drugi

28 grudnia 2017 roku, przez nieistniejące na mapach świata przejście kolejowe na granicy polsko-ukraińskiej w Malhhowicach-Niżankowicach z Polski na Ukrainę po torze europejskim wjechał na drezynie św. Mikołaj.

19/12/2017 23:48

Spotkanie opłatkowe w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie

18 grudnia w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe przedstawicieli środowiska polskiego i zaproszonych gości ze środowiska ukraińskiego lwowskiego okręgu konsularnego z pracownikami konsulatu.

29/11/2017 22:34

Hołd dla powstańców listopadowych

29 listopada 1830 roku wybuchło powstanie, nazwane później listopadowym. W tym roku minęło 187 lat od początku tej wyzwoleńczej walki.

23/11/2017 20:04

Nie taki język polski straszny!

W sobotni poranek w auli Uniwersytetu Podkarpackiego w Iwano-Frankiwsku młodzież z kilku ukraińskich uczelni stanęła w szranki zawodów polskiego dyktanda. Walczyli o wygraną, ale też o satysfakcję. Polska gramatyka nie należy do najłatwiejszych.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.