10/11/2016 13:40

W Chmielnickim uczczono pamięć poległych żołnierzy ukraińskich

W Chmielnickim (dawn. Płoskirów) ulicami miasta przeszła procesja. Wierni i kapłani modlili się za żołnierzy, którzy zginęli w ATO na wschodzie Ukrainy. W procesji udział wzięły matki i żony poległych. Niosąc fotografie swoich bliskich i ze łzami na oczach upraszały Boga o pokój na Ukrainie.

08/11/2016 15:24

Historia podstawą przyszłości

Obecnie często jest tak, że miasteczka ze wspaniałą przeszłością historyczną czy kulturową nie wykorzystują swojej szansy, którą daje możliwość włączenia się w Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Do takich miasteczek należy niewątpliwie Żurawno w obw. lwowskim.

05/11/2016 16:19

Dzień Zaduszny na Cmentarzu Janowskim

2 listopada, w Dzień Zaduszny, Polacy ze Lwowa tradycyjnie zgromadzili się na Cmentarzu Janowskim. Przed rozpoczęciem mszy św. przy nagrobku św. Józefa Bilczewskiego zostały zapalone tysięcy zniczy na grobach.

03/11/2016 18:49

Polscy Ormianie uczcili pamięć Jadwigi Zarugiewiczowej

W Dzień Zaduszny polscy Ormianie spotkali się pod tablicą pamiątkową Jadwigi Zarugiewiczowej, symbolicznej Matki Nieznanego Żołnierza. Na uroczystość przybyli polscy Ormianie i sympatycy oraz Marianna Gazarian, żona ambasadora Armenii, z córką.

02/11/2016 14:35

1 listopada na Cmentarzu Łyczakowskim

Dzisiejsza uroczystość ukazuje nam ludzi naprawdę szczęśliwych. Ich szczęściem nie jest wspaniały pomnik nad grobem, ani kwiaty czy lampiony. Ich szczęściem jest Bóg, którego oglądają.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.