11/07/2017 18:03

Z Wołynia do Polski za dwie godziny

12 czerwca miała miejsce inauguracja przejazdu szynobusem na trasie Kowel – Chełm. Wraz z wprowadzeniem systemu bezwizowego Koleje Ukraińskie wznawiają dawne trasy.

18/06/2017 14:22

Posiedzenie Klubu Galicyjskiego w Żytomierzu

Pierwsze posiedzenie w bieżącym roku Klubu Galicyjskiego odbyło się w Żytomierzu. Okazją do spotkania było odsłonięcie tablicy poświęconej Lechowi Kaczyńskiemu. Dyskusja odbyła się pod hasłem „Testament Lecha Kaczyńskiego. Wyzwanie w trudnych czasach”.

15/06/2017 17:47

Warszawskie obchody 650-lecia Ormian w Polsce

W Warszawie odbyły się obchody 650 lat obecności Ormian w Polsce. W centrum Nowy Świat Muzyki spotkali się na uroczystym otwarciu i na wykładach Ormianie polscy i ich fascynaci. W parku Agrykola dzień później zwykli mieszkańcy Warszawy mogli podziwiać ormiańską kulturę, bawić się przy muzyce ormiańskiej i zjeść szaszłyki… oczywiście ormiańskie.

13/06/2017 15:30

Obywatele Ukrainy bez wiz do UE

O północy, z 10 na 11 czerwca, pierwsi obywatele Ukrainy posiadujący paszporty biometryczne wjechali bez wiz na terytorium Unii Europejskiej.

09/06/2017 16:27

Sztuka ormiańskiej diaspory

Dużym wydarzeniem w środowisku naukowym zajmującym się sztuką ormiańską stała się konferencja pt.: Art of Armenian Diaspora. Pierwsza część spotkania odbyła się w czerwcu 2016 w Muzeum Narodowym w Gdańsku, zaś druga w marcu 2017 roku w Warszawie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

15/05/2017 13:41

Poświęcenie odnowionej kolumny św. Krzysztofa

12 maja 2017 roku w zaułku Ormiańskim (podwórze wschodnie między katedrą ormiańską, dawnym pałacem arcybiskupów ormiańskich, dzwonnicą katedralną i dawnym bankiem „Mons Pius”) odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionej kolumny św. Krzysztofa.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.