Polski konsulat we Lwowie wydał 500-tysięczną wizę

-a A+

16 grudnia w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie została wydana rekordowa 500-tysięczna wiza, posiadaczem której został lwowianin Ołeksandr Poliszczuk.

Z tej okazji 19 grudnia konsul generalny Wiesław Mazur wręczył szczęśliwemu nabywcy pięcioletnią wizę Schengen.

– To jest absolutny rekord, bo żaden konsulat polski, ani inny Unii Europejskiej na Ukrainie nie wydał tylu wiz – zaznaczył konsul generalny RP we Lwowie.

Wiesław Mazur podziękował Jadwidze Żak, kierowniczce Wydziału Ruchu Osobowego za dobrą pracę i doskonałe wyniki całego zespołu polskiego konsulatu we Lwowie.

Fot. Eugeniusz Sało

W ciągu całego ubiegłego 2015 roku konsulat wydał 380 tys. wiz. W tym roku – już ponad pół miliona wiz.

– Na Ukrainie mamy sześć polskich konsulatów. W tym roku przewidujemy wydanie ponad miliona wiz, z czego ponad połowę wydał lwowski konsulat. Nikt jeszcze nie wydał 500 tysięcy, jest to absolutny rekord. Robimy wszystko, żeby problem wizowy został zlikwidowany w naszym okręgu konsularnym – powiedział dziennikarzom Wiesław Mazur.

Mówiło się, że od nowego roku obywatele Ukrainy będą mogli już bez wiz wjeżdżać do Unii Europejskiej. Okazało się jednak, że wizy dla przekroczenia granic UE nadal będą potrzebne. Komisja Europejska ponownie rozpatrzy kwestię zniesienia wiz dla Ukrainy dopiero w kwietniu 2017 roku.

– Mam nadzieję, że z następnego roku Ukraina uzyska ruch bezwizowy i nie będzie w ogóle już problemu dla osób, które zechcą pojechać do Polski – optymistycznie podsumował Wiesław Mazur, konsul generalny RP we Lwowie.

Eugeniusz Sało, Anna Gordijewska

01/01/1970 01:00

01/01/1970 01:00

31/08/2007 15:47

Budowa nowego konsulatu RP we Lwowie

Plac budowy przy ul. Iwana Franki 8 ogrodzony jest wysokim płotem z blachy. Nic nie widać. Szpara przy ogromnej, obitej blachą bramie, zbyt wąska.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.