30/09/2016 11:17

Lwowscy „Szewcy” w Wędryni

W poniedziałkowy wieczór przyszło się zmierzyć wędryńskim teatromanom z trudną a zarazem ciekawą sztuką jednego z wręcz arcytrudnych i arcyciekawych dramaturgów polskich XX wieku. W sali „Czytelni” Polski Teatr Ludowy ze Lwowa wystąpił gościnnie z „Szewcami” Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego.

25/08/2016 17:45

Rusza nowy Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju ogłasza harmonogram konkursów, w których partnerzy z Polski, Białorusi i Ukrainy będą mogli ubiegać się o dotacje z funduszy europejskich na realizację wspólnych transgranicznych projektów. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 11 października 2016 r. Łączny budżet wszystkich trzech zaplanowanych konkursów przekracza 116 milionów euro.

23/08/2016 13:35

Wspólna pamięć

Nie warto pielęgnować stereotypów i uproszczeń. Współpraca nie musi zależeć od ideologii. Trzeba chcieć.

15/07/2016 14:38

Poroszenko wyciąga rękę do Polski

Prezydent Ukrainy wychodzi naprzeciw polskim postulatom, by nie czcić tych ukraińskich bojowników o niepodległość, którzy mają na sumieniu zbrodnie.

09/05/2016 13:00

Katolickie "Radio Maryja" zacznie nadawać we Lwowie

We Lwowie zacznie nadawać katolicka stacja radiowa "Radio Maryja". Podczas posiedzenia 31 marca Krajowa Rada Telewizji i Radiofonii Ukrainy uznała przedsiębiorstwo telewizyjno-radiowe "IF Media Group" za zwycięzcę konkursu na częstotliwość 66,26 FM.

04/05/2016 12:59

Mirosław Rowicki w rankingu liderów współpracy polsko-ukraińskiej 2015

Redakcja polonijnego portalu PoloNews, Polsko-Ukraińska Fundacja MEDIA wraz ze Związkiem Polaków na Ukrainie opracowały ranking osób, które wykazały się największym zaangażowaniem na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy w 2015 roku. W zestawieniu znalazł się również Mirosław Rowicki, redaktor naczelny „Kuriera Galicyjskiego”.

25/04/2016 12:38

Krymscy Tatarzy z Drohobycza o wspaniałym człowieku

Minęło dwa lata jak osiedliliśmy się w Drohobyczu. Przy tej okazji chciało by się opowiedzieć co nieco o naszym panu Arturze, który stał się dla nas nieodłączną częścią naszego życia w tym mieście.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.