Prof. Aleksandra Hnatiuk: Promotorka literackiego dialogu

-a A+

Tegorocznego laureata Nagrody "Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia poznamy już 4 grudnia. Jedną z nominowanych do tego wyróżnienia jest prof. Aleksandra Hnatiuk – ukrainistka, tłumaczka i literaturoznawczyni.

Urodzona w 1961 roku prof. Hnatiuk jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Jako wykładowca Studium Europy Wschodniej UW poświęca się wychowaniu pokoleń tłumaczy literatury polskiej i ukraińskiej. Współpracuje także z Instytutem Slawistyki PAN. W swojej pracy badawczej zajmuje się głównie relacjami literackimi między Polską a Ukrainą oraz problematyką ukraińskiej tożsamości kulturowej i narodowej.

Jest autorką książki "Pożegnanie z imperium" poświęconej ukraińskiej literaturze przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. Za tę publikację została uhonorowana Nagrodą Przeglądu Wschodniego. W 2015 roku wydała również pracę zatytułowaną "Odwaga i strach", podejmującą kwestię polsko-ukraińsko-żydowskich relacji w okupowanym Lwowie.

Od lat angażuje się w promowanie literatury ukraińskiej w Polsce i polskiej na Ukrainie, czym przyczynia się do rozwoju dialogu pomiędzy oboma krajami. W 2012 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Katarzyna Płachta
Źródło: rp.pl

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.