Jak przedłużyć ważność Karty Polaka

-a A+

W związku z tym, że posiadacze Karty Polaka coraz częściej pytają o przedłużenie ważności tego dokumentu, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Łucku udostępnił naszej redakcji informację na ten temat.

Zgodnie z art. 17 ust.1 i 2 Ustawy o Karcie Polaka:

1. Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3.
2. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

W celu przedłużenia ważności Karty Polaka należy przygotować:

- wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka;
- paszport zagraniczny oraz jego kserokopię (strona ze zdjęciem);
- paszport wewnętrzny oraz jego kserokopię (strona ze zdjęciem i pieczątką zameldowania);
- akt urodzenia oraz jego kserokopię;
- kserokopię Karty Polaka;
- oryginał Karty Polaka.

Wnioski o przedłużenie ważności Karty Polaka można będzie składać bez wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem e-konsulatu.

Źródło: Monitor Wołyński

31/08/2007 16:23

Rodacy, nie wyrzekajcie się nas!

Plakat o takiej treści widniał 24 sierpnia br. przed gmachem Sejmu RP w Warszawie.

31/08/2007 16:26

Dziesięć lat niemożności

Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę, będziem Polakami… To słowa hymnu polskiego. Czy przejście Bugu i Sanu daje taką samą nadzieję? Póki co, nie.

30/09/2007 16:01

III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

W dniach 22-26 września w Warszawie odbywał się III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.