29/02/2016 19:24

Międzynarodowa konferencja „Europa Karpat” w Przemyślu

27 lutego na zaproszenie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu spotkali się przedstawiciele parlamentów narodowych i administracji rządowej z Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Rumunii.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.