W Przemyślu powstało Wschodnioeuropejskie Centrum Dialogu IDEE

-a A+

Na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu powstało Wschodnioeuropejskie Centrum Dialogu IDEE – skrót od słów „Integracja”, „Demokracja”, „Edukacja” i „Europa”. Jego głównym celem będzie działanie na rzecz współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej. Ważnym punktem będzie także współpraca polsko-ukraińska.

- Mówiąc o współpracy polsko-ukraińskiej, chcemy zwracać szczególną uwagę na środowiska polskie zamieszkujące Ukrainę i inne tereny Europy Środkowo-Wschodniej, aby wspólnie podążać do ścieżki edukacyjnej, integracyjnej oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy wspólnie debatować, prowadzić warsztaty, wymiany, szkoły letnie, konferencje naukowe ze środowiskami polskimi i środowiskami opiniotwórczymi na Ukrainie – powiedziała pomysłodawca, koordynator i dyrektor Centrum Dialogu IDEE dr Małgorzata Kuźbida, wykładowca PWSW w Przemyślu.

Dr Małgorzata Kuźbida, pomysłodawca, koordynator i dyrektor Wschodnioeuropejskiego Centrum Dialogu IDEE (Fot. Eugeniusz Sało)

Pierwszym etapem działalności Centrum były warsztaty polsko-ukraińskie, poświęcone wspólnemu kulturowemu dziedzictwu pogranicza, w których wzięli udział dziennikarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Ukrainy.

Dyrektor Centrum Dialogu IDEE zaznaczyła, że w planach na następny rok zostały złożone wnioski projektowe do Senatu RP, podpisano umowy partnerskie z organizacjami polskimi na Ukrainie, prowadzone są rozmowy z partnerami ukraińskimi. Wszystkie te działania mają sprzyjać rozwojowi relacji dobrosąsiedzkich pomiędzy Polakami i Ukraińcami na zasadach wzajemnego poszanowania, zaufania i szacunku.- Centrum będzie narzędziem do realizacji projektów, które mają zbliżyć stronę polską i partnerów, głownie z Ukrainy. A takim nadrzędnym celem jest budowanie dobrosąsiedzkich relacji – podsumował dr Paweł Trefler, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Eugeniusz Sało

01/01/1970 01:00

01/01/1970 01:00

01/01/1970 01:00

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.