Ministrowie Krzysztof Szczerski i Kostiantyn Jelisejew spotkali się w Krakowie

-a A+

Z inicjatywy Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w Krakowie spotkali się Wiceprzewodniczący Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i Ukrainy – Krzysztof Szczerski i Kostiantyn Jelisejew.

Podczas konstruktywnego spotkania strony przeanalizowały bieżące zagadnienia w stosunkach dwustronnych będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

• Strony potwierdziły swoje przywiązanie do wzmocnienia strategicznego partnerstwa.
• Strony wspólnie uzgodniły, że zakaz poszukiwań i ekshumacji na terytorium Ukrainy winien zostać zniesiony, a wspólne prace ekshumacyjne na terytorium Ukrainy powinny zostać wznowione. W tym kontekście strony zgodziły się, aby rekomendować swoim rządom, aby w najbliższym czasie odbyło się w tym celu spotkanie pomiędzy Wicepremierem Piotrem Glińskim a Wicepremierem Pawło Rozenko.
• Strony uznały potrzebę kontynuacji prac dwustronnej międzyrządowej komisji ds. ochrony i przywrócenia dziedzictwa kulturowego.
• Strony uzgodniły, że podejmą współpracę z odpowiednimi władzami lokalnymi na rzecz realizacji wspólnego interesu.
• Strony omówiły przygotowania do wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Charkowie na Ukrainie, która odbędzie się w grudniu br.
• Strony ponownie potwierdziły zaangażowanie na rzecz pogłębiania i umacniania kontaktów między obywatelami.
• Strony przedstawiły swoje stanowiska i oczekiwania względem Szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się 24 listopada br. w Brukseli.

Źródło: prezydent.pl

Rozmowa z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim w "Sygnałach Dnia" w radiowej Jedynce (Fot. polskieradio.pl)
03/02/2014 11:00

Na Ukrainie jest czas na szukanie kompromisu

Prezydent Bronisław Komorowski powiedział w poniedziałkowych "Sygnałach Dnia" w radiowej Jedynce, że obecny czas na Ukrainie powinien być wykorzystany na szukanie wewnętrznego kompromisu. Ale – jak zaznaczył - kompromis wymaga cofnięcia się obu stron, zarówno władz, jak i opozycji.

25/05/2015 12:14

Andrzej Duda dla Kuriera Galicyjskiego

Pięć lat temu, w dniach 26-29 maja 2010 roku delegacja Kancelarii Prezydenta RP wraz z ówczesnym podsekretarzem stanu Andrzejem Dudą oraz polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata i ocaleni z Holokaustu złożyli wizytę w Odessie.

25/05/2015 14:26

W II turze wyborów we Lwowie zwyciężył Andrzej Duda

W 185 okręgu wyborczym we Lwowie zwyciężył Andrzej Duda, zdobył 58,42% głosów, na Bronisława Komorowskiego zagłosowało 41,58% głosujących.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.