Wspólna troska o wspólne dziedzictwo

-a A+

Trzeci dzień swojej wizyty na Ukrainę, 25 lipca, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Jarosław Sellin rozpoczął z odwiedzin kościoła ojców jezuitów we Lwowie (obecnie garnizonowa cerkiew greckokatolicka).

Zobaczył tam widoczne owoce pracy konserwatorów polskich i ukraińskich, którzy przeważnie kosztem RP i pod nadzorem polskich specjalistów odnawiają piękno tej świątyni. Jarosław Sellin uczestniczył również w posiedzeniu grupy konserwatorów.

Na Cmentarzu Orląt Lwowskich Jarosław Sellin razem z przedstawicielami władz obwodu lwowskiego i miasta Lwowa złożyli wieńce przy płycie głównej. Sprawdził też, w jakim stanie znajdują się posągi dwóch lwów, które w grudniu 2016 powróciły do kolumnady i są jednak zasłonięte, ponieważ nie zostały zalegalizowane przez władze Lwowa. Dalej wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i przedstawiciele władz lwowskich złożyli wieńce na Cmentarzu Żołnierzy Ukraińskiej Armii Galicyjskiej i w kwaterze poległych w walkach w strefie ATO na wschodzie Ukrainy.

Podczas spaceru po nekropolii Jarosław Sellin miał możliwość zobaczyć uratowane już liczne zabytkowe nagrobki oraz unikalne dzieła sztuki, które są w trakcie konserwacji lub potrzebują odnowienia. O szczegółach prac konserwatorskich prowadzonych przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego finansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP dokładnie opowiedzieli bezpośredni wykonawcy tych prac, Polacy i Ukraińcy. Obecny był prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie Janusz Balicki.

Taras Wozniak, dyrektor Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki zapoznał gościa z filiami tej instytucji muzealnej w zamkach w Olesku, Złoczowie i Podhorcach. Nie ominięto też problemu eksponowanych osobno na zamku w Olesku i na zamku w Złoczowie pochodzących z Kolegiaty św. Wawrzyńca w Żółkwi batalistycznych obrazów Bitwa pod Wiedniem i Bitwa pod Parkanami. Wielkie wrażenie na polskiej delegacji sprawił unikalny skarbiec sztuki na pograniczu polsko-ukraińskim, którym jest magazyn galerii w pokapucyńskim klasztorze położonym u stóp zamku w Olesku.

- Jest to nasze wspólne dziedzictwo, które potrzebuje wspólnej troski oraz promocji po obu stronach granicy – zaznaczył Taras Wozniak.

Uczczono też pamięć o Żydach, którzy mieszkali na tych ziemiach, a podczas II wojny światowej ponieśli ogromne straty. Na zamku w Złoczowie umieszczono tablicę pamiątkową. Igor Hryńkiw, burmistrz tego miasteczka zaprowadził delegację na dawny cmentarz żydowski, gdzie mają być ustawione zniszczone macewy. Mówił też o potrzebie odnowienia fasady kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Jarosławowi Sellinowi towarzyszyli ambasador RP w Kijowie Jan Piekło, konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski oraz polscy eksperci w dziedzinie kultury.

Konstanty Czawaga

24/07/2017 10:00

Wizyta wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP na Ukrainę

Od zwiedzania zabytków historycznej Żółkwi rozpoczął 23 lipca wizytę na Ukrainie wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Jarosław Sellin. Wraz z nim przybyli ambasador RP w Kijowie Jan Piekło, konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski oraz polscy eksperci w dziedzinie kultury.

27/07/2017 09:46

Jarosław Sellin: To jest wielkie dzieło naszych przodków

W ostatnim dniu wizyty wiceminister Jarosław Sellin z delegacją przedstawicieli Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz miejscowych Polaków zapoznał się ze stanem cmentarzy Janowskiego, na Zboiskach, na Hołosku, w Malechowie oraz cmentarza i fresków kościoła w Mościskach oraz kościoła w Nawarii koło Lwowa. Na wszystkich nekropoliach złożono wieńce i zapalono znicze.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.