Ukraińscy i polscy parlamentarzyści oddali hołd żołnierzom URL, pochowanym w Warszawie

-a A+

Członkowie ukraińskiej delegacji na czele z Oksaną Juryniec i Mykołą Kniażyckim, którzy w dniach 15-18 lutego goszczą w stolicy Polski, razem z polskimi kolegami z międzyparlamentarnego zespołu złożyli kwiaty na mogiłach generała Marka Bezruczki oraz innych żołnierzy z armii Symona Petlury.

Uroczystość odbyła się 16 lutego. Polską stronę reprezentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk oraz inni polscy politycy. Przedstawiciele Sejmu RP i Rady Najwyższej oddali także hołd ofiarom Wielkiego Głodu na Ukrainie.

Fot. Aleksander Radica


W ramach spotkania z polskimi kolegami, goście z Ukrainy, którzy będą przebywać w Polsce do 18 lutego, rozmawiają na temat polsko-ukraińskiej współpracy. Nie zważając na fakty prowokacji, mające na celu pogorszenie stosunków polsko-ukraińskich, zarówno strona polska, jak i ukraińska podkreślają strategiczny wymiar tych spotkań i są nastawieni na aktywną współpracę w przyszłości.

Jerzy Wójcicki

18/01/2015 18:25

W Winnicy po latach

W Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada 2014 r. na dworcu kolejowym w Winnicy została odsłonięta tablica poświęcona spotkaniu w tym miejscu 16 maja 1920 r. Marszałka Józefa Piłsudskiego i atamana głównego Symona Petlury.

30/05/2015 14:58

Piłsudski i Petlura na kijowskim Majdanie

7 maja 1920 r. do Kijowa wkroczyły oddziały Wojska Polskiego i Ukraińskiej Republiki Ludowej.

24/06/2015 11:00

Nocne Polaka z Ukraińcem rozmowy

Umowa polsko-ukraińska 1920 r.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.