IX sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy we Lwowie

-a A+

W sobotę, 3 grudnia, sala lustrzana dawnego gmachu Sejmu Galicyjskiego, później Uniwersytetu im. Jana Kazimierza, obecnie Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki po raz pierwszy stała się miejscem spotkania przedstawicieli parlamentów Polski i Ukrainy.

Delegacje parlamentarzystów przywitali rektor tej uczelni prof. Wołodymyr Melnyk i przewodniczący miasta Lwowa Andrij Sadowyj. Obradom przewodniczyli wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki i wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Oksana Syroid. Była to IX w kolei sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Sesje plenarne są zwoływane przez prezydium Zgromadzenia na zmianę w obu państwach.

O poranku tego dnia polscy i ukraińscy parlamentarzyści odwiedzili również przebywających w szpitalu wojskowym ukraińskich żołnierzy rannych podczas działań wojennych w strefie operacji antyterrorystycznej (ATO) w Donbasie. Posłowie i senatorowie RP złożyli też kwiaty na polskich i ukraińskich miejscach pamięci narodowej: na Cmentarzu Orląt Lwowskich, a także przy memoriale Ukraińskiej Halickiej Armii i memoriale ukraińskich żołnierzy poległych w strefie ATO. Przed początkiem obrad delegacja parafii św. Antoniego oraz braci franciszkanów (prowincji krakowskiej Zakonu Franciszkanów), duszpasterzujących we wspólnocie katolików lwowskich przekazała na ręce wicemarszałka Sejmu RP Ryszarda Terleckiego list z prośbą o pomoc w sprawie odzyskania klasztoru-plebanii.

Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.