Polacy i Ukraińcy rozmawiają w Kijowie o interesach

-a A+

24 listopada odbyło się Forum Polskiego Biznesu w Kijowie zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy. W otwarciu wydarzenia udział wziął ambasador RP Jan Piekło.

- Ukraina zakotwiczyła się już na stałe w Europie – powiedział ambasador, przemawiając do zgromadzonych przedstawicieli polskich i ukraińskich organizacji inwestycyjnych, samorządów i biznesu. – Więzy handlowe i polityczne, jakie miała z Rosją, uległy jeśli nie likwidacji to rozluźnieniu. Mówię o Rosji polityków, którzy prowadzą z Zachodem w tej chwili grę na wzajemne wyniszczenie. Chciałbym przypomnieć, że wspólnota europejska powstała na bazie gospodarki. Dzięki temu udało się stworzyć cały nieźle funkcjonujący mechanizm. Ekonomia jest bardzo ważna, bo jest ona podstawą naszego myślenia o świecie i cywilizacji. W tej chwili są podstawy do optymizmu, gospodarka ukraińska zaczęła nabierać pewnego rozpędu. Poza tym w samej Polsce mamy ok 1,5 mln Ukraińców, którzy pracują, studiują, uczą się nie zrywając jednocześnie więzi ze swoim krajem. To wszystko tworzy pewną wspólnotę ekonomiczną, która jest procesem nieodwracalnym. Ukraina jest też potencjalnie wielkim rynkiem dla UE i świadomość tego jest teraz coraz większa. Trzeba jedynie myśleć o tym, jak tej Ukrainie pomóc w integracji i co Polska w tym celu może zrobić.

W ramach Forum odbywają się 4 panele poświęcone między innymi atrakcyjności inwestycyjnej Polski, możliwości finansowania innowacyjnych startupów oraz prezentacji działalności agencji rozwoju regionalnego i potencjałowi współpracy z Ukrainą w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Poza Forum Polskiego Biznesu najistotniejszą formą wypracowania kontaktów dwustronnych dla przedsiębiorców są wydarzenia B2B organizowane przy wsparciu WPHI w Kijowie.

Wydarzeniu patronowały między innymi: EUCON, Stowarzyszenie Ukraińskich Przedsiębiorców w Polsce, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Agnieszka Piasecka
Źródło: polukr.net

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.