Łączy nas przyszłość

-a A+

W dniach 24-30 października 2016 r. w Suchej Beskidzkiej odbyła się wymiana młodzieży „Łączy nas przyszłość”, w której udział wzięło 40 młodych liderów z Polski i Ukrainy. Organizatorem projektu była Fundacja Energia dla Europy, partnerem organizacyjnym NGO Quadrivium.

Podczas oficjalnego otwarcia wymiany zarówno organizatorzy, jak i zaproszeni goście podkreślali, że organizacje pozarządowe powinny być ambasadorami pojednania polsko-ukraińskiego. Ich oddolna praca, oparta na budowaniu zaufania i podejmowaniu wspólnych inicjatyw, może stanowić niezwykle wartościowy element uzupełniający gesty na poziomie politycznym.

W oficjalnym rozpoczęciu projektu udział wzięli także przedstawiciele lokalnej społeczności, m.in. kanclerz Wyższej Szkoły Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkiej Maria Grzechynka oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.Program był urozmaicony, dzięki czemu uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się zarówno z historią obydwu krajów, jak i współczesnymi uwarunkowaniami społeczno-politycznymi wpływającymi na wzajemne relacje. Szczególnie dużo miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z sytuacją organizacji pozarządowych oraz stymulowaniu synergii pomiędzy społeczeństwem obywatelskim w Polsce i na Ukrainie.

Młodzież wzięła udział w szeregu dyskusji, warsztatów i spotkań, których celem było rozwijanie ich kompetencji oraz wypracowywanie konsensusu. Nabyte w ten sposób kompetencje pozwolą im być realnymi ambasadorami pojednania polsko-ukraińskiego w małych ojczyznach.Ważnym elementem projektu były spotkania z gośćmi specjalnymi, które przez swój konwersatoryjny charakter stały się dla młodych inspirującą przestrzenią wymiany myśli. Uczestnicy projektu mieli okazję spotkać się z:

– Władysławem Kuczyńskim, 24-letnim Polakiem, który za Ukrainę walczył w Donbasie. Poprowadził on debatę oksfordzką „Czy można mieć dwie Ojczyzny?”;

– Adamem Reichardtem, redaktorem naczelnym New Eastern Europe, który poprowadził dyskusję „Europejskie aspiracje Ukrainy – rola organizacji pozarządowych i współpracy polsko-ukraińskiej”;

– Wojciechem Muchą, dziennikarzem Gazety Polskiej, który poprowadził konwersatorium pt. „Formy współpracy polsko-ukraińskiej w okresach przełomu”;

– Pawłem Kowalem, adiunktem w INP PAN, który poprowadził warsztaty „Praktyczny wymiar pojednania polsko-ukraińskiego – metody, instytucje, działania”.

Ponadto, aby lepiej poznać historię Polski, uczestnicy zwiedzili Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Galicja i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Na prośbę gości z Ukrainy młodzież wzięła także udział w projekcji filmu „Wołyń”, po którym zorganizowano tematyczną dyskusję.

Eugeniusz Sało

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.