Prawdziwy gest pojednania

-a A+

25 sierpnia bieżącego roku grekokatolicka wspólnota pobliskiej wsi Hołubica przekazała na ręce ocalałych z zagłady mieszkańców i ich potomków, prawdziwą relikwię, monstrancję z nieistniejącego już kościoła parafialnego w Hucie Pieniackiej pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli.

Redaktor wydania - Konstanty Czawaga
Zdjęcia - Maria Basza
Montaż - Eugeniusz Sało

© 2013 Kurier Galicyjski TV

01/01/1970 01:00

16/09/2014 09:08

Ostatecznie dobro zawsze zwycięża

Po 69 latach ocaleni mieszkańcy polskiej wsi Huta Pieniackiej koło Brodów znów będą modlić się przed monstrancją z ich rodzinnego kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli. Monstrancję 25 sierpnia br. przekazali grekokatolicy z sąsiedniej, ukraińskiej wsi Hołubica, od teraz będzie przechowywana w kaplicy ojców franciszkanów we Wschowie w województwie lubuskim. Uroczyste przekazanie odbyło się dzięki zaangażowaniu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

22/09/2014 11:03

Obchody 70. rocznicy zagłady w Hucie Pieniackiej

Z powodu ostatnich wydarzeń, spowodowanych kryzysem politycznym na Ukrainie, podjęto decyzję, żeby przesunąć uroczystości upamiętniające 70. rocznicę zagłady Huty Pieniackiej, z masowym udziałem ludzi. Ale dla mnie to nie jest żadne ograniczenie. Ja jestem konsulem na Ziemi Lwowskiej i chciałem dzisiaj tutaj być, dokładnie w tym miejscu, w 70. rocznicę tej zbrodni - powiedział ambasador, konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, który 28 lutego br. złożył wieniec i zapalił znicze pod pomnikiem w Hucie Pieniackiej.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.