21/12/2015 15:03

Obchody Święta Niepodległości Polski na Ziemi Tarnopolskiej

Nadzbruczańskie Towarzystwo Polskiej Kultury i Języka razem z Polsko-Ukraińskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem im. A. Mickiewicza w Czortkowie 22 listopada wspólnie zorganizowały obchody Święta Niepodległości Polski we wsi Sidorów, w której do dziś pozostało dużo śladów polskiej historii.

21/10/2015 13:39

Lato z Polską w Krakowie dla dzieci z Żytomierszczyzny

W dniach 15–28 lipca na zaproszenie Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” grupa dzieci polskiego pochodzenia, z Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie na czele z prezesem Wiktorią Laskowską-Szczur, wzięła udział w kolejnej edycji edukacyjno-krajoznawczej „Lato z Polską w Krakowie”.

22/09/2015 06:29

Marsz Zadwórzański – współczesna kontynuacja

Idea reaktywacji Marszu zrodziła siępo ubiegłorocznych uroczystościach w Zadworzu z okazji 94. rocznicy bitwy, kiedy wraz z kolegą składaliśmy pod obeliskiem wieniec ufundowany przez konsula generalnego RP we Lwowie.

24/08/2015 11:05

Moje kolejne „trzy grosze”

W ostatnim Kurierze Galicyjskim (nr 13 z dnia 17 lipca – 13 sierpnia) moją uwagę przyciągnął artykuł poświęcony obchodom 25-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej w Krzemieńcu.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.