18/02/2016 14:57

Wypoczynek w Krakowie

Przez cały tydzień, od 20 do 27 stycznia br. grupa młodzieży z Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa z Tarnopola odpoczywała w Polsce.

12/02/2016 20:58

Bohater naszych czasów

W Święto Niepodległości Polski 2015 roku na cmentarzu w Złoczowie został poświęcony nowo zbudowany pomnik na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych przez NKWD w 1941 r. i imienne tabliczki, umieszczone w krypcie kaplicy-mauzoleum, z krótkim życiorysem 22 polskich patriotów poddanych torturom i rozstrzelanych na zamku w Złoczowie w 1919 r.

04/02/2016 11:42

Poszukuję informacji o Janie Godlewskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w ustaleniu historii Jana Godlewskiego z Warszawy, urodzonego 20 marca 1902 r., syna Pawła i Marianny z Gołębiewskich.

21/01/2016 21:51

Przechodniu, pochyl głowę…

Jest w Złoczowie wiele miejsc, które wzruszają do głębi, ale szczególną atmosferę polskości odczuć można na starym – „polskim” – cmentarzu, z którego nadal korzysta społeczność miasta.

21/12/2015 15:03

Obchody Święta Niepodległości Polski na Ziemi Tarnopolskiej

Nadzbruczańskie Towarzystwo Polskiej Kultury i Języka razem z Polsko-Ukraińskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem im. A. Mickiewicza w Czortkowie 22 listopada wspólnie zorganizowały obchody Święta Niepodległości Polski we wsi Sidorów, w której do dziś pozostało dużo śladów polskiej historii.

21/10/2015 13:39

Lato z Polską w Krakowie dla dzieci z Żytomierszczyzny

W dniach 15–28 lipca na zaproszenie Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” grupa dzieci polskiego pochodzenia, z Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie na czele z prezesem Wiktorią Laskowską-Szczur, wzięła udział w kolejnej edycji edukacyjno-krajoznawczej „Lato z Polską w Krakowie”.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.