19/11/2016 16:53

Świętowanie Dnia Niepodległości Polski w Mościskach

Obchody Święta Niepodległości Polski rozpoczęły się 13 listopada o godz.11:00 mszą św. w kościele parafialnym pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Władysław Derunow.

12/11/2016 15:08

Ukraina po raz pierwszy

We wtorek, 20 września o godz. 20:00 wyjechaliśmy z Warszawy. 31 uczniów, troje nauczycieli, organizator i dwóch przedstawicieli Rady Dzielnicy Ochota. W bagażniku oprócz bagaży jechało jedzenie na dwa śniadania. Całą noc i pół dnia następnego zajęła nam podróż do Kamieńca Podolskiego.

19/10/2016 23:01

Złota polska jesień

Parafrazując wiersz Wandy Chotomskiej „Polonez” chce się powiedzieć: „Polonezem my wchodzimy w polską jesień. Śpiew tej ziemi w swych utworach każdy niesie”.

23/09/2016 12:40

Prof. Edmund Biernacki

Jako parający się hematologią od kilkudziesięciu lat, postanowiłem zwrócić uwagę na wielkie odkrycie profesora Edmunda Biernackiego, tzw. odczynu Biernackiego, jak i przywrócić mu „palmę pierwszeństwa” w tym doniosłym odkryciu.

19/09/2016 12:35

Średniowieczny Lwów we Wrocławiu

Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa – to niezwykły model architektoniczny, dzieło Janusza Witwickiego i jego współpracowników, budowany przez 10 lat.

18/09/2016 12:37

Salon Sztuk Rozmaitych

W czwartek 11 sierpnia, o godzinie 18:00, w sali zlokalizowanej w podziemiach kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Chmielnickim rozpoczął się wernisaż członków Podgórskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły z Krakowa.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.