Pielgrzymka z Drohobycza do sanktuariów maryjnych w Polsce

-a A+

W dniach 23–25 czerwca br. miała miejsce pielgrzymka wiernych parafii św. Bartłomieja w Drohobyczu (Ukraina) do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze oraz do bazyliki Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

Pielgrzymkę zorganizowały władze Bytomia, parafia w Piekarach Śląskich przy wsparciu środowisk kościelnych oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Katowicach.

Nawiązano współpracę z parafią rzymskokatolicką św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, w której znajdują się jedyne w Polskie relikwie św. Bartłomieja. Mają one w przyszłości odwiedzić parafię św. Bartłomieja w Drohobyczu. Parafia w Drohobyczu otrzymała w darze ornat z wizerunkiem św. Bartłomieja.

Pielgrzymce przewodził ks. proboszcz Mirosław Lech oraz prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Drohobyczu Adam Aurzecki. W drodze powrotnej pielgrzymi zwiedzili kopalnię soli w Wieliczce.

Wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania pielgrzymki składamy serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać.

Alicja Brzan-Kloś
Tekst ukazał się w nr 14 (282) 28 lipca – 14 sierpnia 2017

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.